Ill.foto: OsloMet/NTB Kommunikasjon
Ill.foto: OsloMet/NTB Kommunikasjon

Rapportlansering: Arbeidsinkludering og mentor - inkludering gjennom samskaping

Ny rapport viser at samskaping om arbeidsinkludering utvikler kunnskap både i NAV og i virksomhetene. Slik kan NAV-veiledere og mentorer i bedrifter samarbeide om arbeidsinkludering av brukere med store bistandsbehov, ifølge en pressemelding fra OsloMet.

Publisert

Forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har gjennomført et treårig FoU-prosjekt i samarbeid med NAV-kontorene i Asker og Midtre Namdal, arbeidslivssentrene i fylkene og et utvalg virksomheter.

Hensikten med prosjektet har vært å undersøke om inkluderingskompetanse kan brukes og utvikles av flere i NAV, og ikke bare jobbspesialistene.

Tettere oppfølging

Det er utviklet en hybridmodell hvor NAV-veiledere har gitt tettere arbeidsrettet oppfølging enn det som ellers er vanlig til brukere med sammensatte bistandsbehov. Modellen omfatter også målrettet og metodisk bruk av naturlige støtteformer i virksomhetene, i form av en mentor.

Den nye modellen – hybridmodellen - innebærer at vanlige NAV-veiledere sikres autonomi og fleksibilitet i arbeidet, og jobber etter inkluderingskompetanse-prinsipper. På denne måten involveres større deler av NAV-kontoret i utviklingen av inkluderingskompetanse enn det som er tilfellet med jobbspesialistene, som jobber etter Supported Employment-modellen.

Hybridmodellen er utviklet i samhandling med mentorer på arbeidsplassene, og vektlegger naturlig støtte i virksomheten i langt sterkere grad enn tradisjonell Supported Employment.

En lovende tilnærming

Prosjektet kan betraktes som et initiativ til offentlig innovasjon og samskaping mellom NAV og virksomhetene. Ifølge rapporten ser hybridmodellen ut til å være en lovende tilnærming, med potensial for å styrke relasjonen mellom NAV og virksomheten gjennom økt inkluderingskompetanse begge steder.

Det er imidlertid noen forutsetninger som må være oppfylt: Støtte fra ledelsen og prioritering av ressurser ved NAV-kontoret, og et tilstrekkelig antall veiledere som jobber etter hybridmodellen og slik kan utgjøre et fagfellesskap.

Brukt riktig kan modellen bidra til at større deler av støttesystemet og virksomhetene blir engasjert i å utvikle inkluderingskompetanse.

Powered by Labrador CMS