Guiden fra de tre bemanningsselskapene Randstad, Adecco og ManpowerGroup har mer enn 100 tips om hvordan man trygt og raskt kan komme tilbake til jobb. Tipsene er praktiske, og systematisert per bransje.
Guiden fra de tre bemanningsselskapene Randstad, Adecco og ManpowerGroup har mer enn 100 tips om hvordan man trygt og raskt kan komme tilbake til jobb. Tipsene er praktiske, og systematisert per bransje.

100 tips for å redusere SMITTERISIKO på jobben

Bemanningsselskapene Randstad, Adecco og ManpowerGroup deler tips og erfaringer fra 25 land i en guide for trygg gjenåpning av arbeidslivet.

De tre konkurrentene er til sammen verdens største private arbeidsgiver. Nå har de alliert seg for å bistå arbeidslivet i koronapandemien. De har samlet erfaringer om hvordan arbeidsgivere i mange land har sikret trygg gjenåpning av arbeidsplassene under Covid-19. Kunnskapen har de gjort tilgjengelig i en guide.

Guiden har mer enn 100 tips om hvordan man trygt og raskt kan komme tilbake til jobb. Tipsene er praktiske, og systematisert per bransje. Noen gjelder generelt for alle virksomheter, mens noen er bransjespesifikke og gjelder typisk for matvareproduksjon, industri og kontor.

—Vi har sett at mange arbeidsgivere bruker mye energi og tid på å tenke på hvordan man kan organisere arbeidsplassen på en best mulig måte, for å redusere en eventuell smittefare til et minimum, nå som samfunnet etter hvert går tilbake til en mer normal hverdag. Vi håper vi kan bidra til at virksomhetene kan få anledning til å fokusere mer på sine kjerneoppgaver, og at alle slipper å finne opp hjulet på nytt.

—Å sikre at virksomheten kjenner og følger smittevernregler er et lederansvar og en oppgave for HR, HMS og kommunikasjonsfunksjoner. Guiden har en systematikk som vi håper kan være til hjelp når ledelsen utarbeider og oppdaterer virksomhetens plan og retningslinjer for smittevern.

I guiden finner man blant annet tips om

  • møblering og utforming av kontorlokale
  • forbedring av ventilasjon
  • merking og skilting av lokaler
  • organisering av lunsj og bespisning
  • renhold
  • opplæring av ansatte

De tre selskapene understreker at tipsene ikke skal erstatte råd som norske helsemyndigheter har utarbeidet i samarbeid med bransje- og fagforeninger, men føler det som en plikt å dele innsikt som de har fått gjennom utstrakt kontakt med arbeidsliv over hele verden.

Tipsene vil blir delt på de tre selskapenes hjemmesider og vil bli løpende oppdatert i tiden fremover.

Last ned hele guiden her!

(myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS