Michelet lite
Michelet lite

Sikrer de folkevalgte på Stortinget

Første juli skal arbeidet med midlertidig stengning av gater rundt Stortinget være ferdig. Stengningen er et midlertidig sikringstiltak, melder Aktuell Sikkerhet.

Publisert

Sikkerhetssjef Berit Michelet på Stortinget kan se frem til permanent stengning av veier for å øke sikkerheten rundt bygningen. (Foto: Even Rise)

Arbeidet som starter i dag er midlertidig i påvente av permanente sikringstiltak rundt Stortinget. Landets folkevalgte har lenge følt utrygghet for at blant annet Akersgata og Karl Johans gate er åpne for trafikk.

Det er de to nevnte gatene som i første omgang delvis blir stengt rundt stortingsbygdningen. Avgjørelsen om stengningen ble tatt tidligere i vår etter at risikoanalysen som følge av terrorhandlingene for to år siden ble lagt frem.

Også adgangskontrollen i Stortinget blir gjennomgått og er allerede skjerpet. Sikkerhetssjef Berit Michelet har siden i vår arbeidet med ulike tiltak for å forbedre sårbarheter, som blant annet ble avdekket i risikoanalysen. (Foto: Even Rise)

Både Forsvarsbygg, PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, oslopolitiet og Statsbygg har bidratt i risikoanalysen, som blant annet har foretatt simuleringer av hvordan en bombe vil ramme stortingsbygget, hva som er de svakeste punktene og mulige hendelsesforløp i forbindelse med eventuelle terrorangrep.

Powered by Labrador CMS