_MG_0063.JPG
_MG_0063.JPG

Oslo med høyeste BNP per sysselsatt

Bruttonasjonalprodukt (BNP) per sysselsatt var 15 prosent høyere i Oslo enn landsgjennomsnittet i 2009 melder SSB. I Telemark var det en nedgang i etterspørselen av metaller, dette var en av årsakene til at BNP per sysselsatt var 6 prosent under landsgjennomsnittet i fylket.

Publisert

Ill.foto: Karine H. Henriksen.

Næringsstrukturen i Oslo avviker noe fra andre fylker, dette er en av grunnene til at hovedstaden ligger vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet.

En tredel av næringene som driver med finanstjenester, informasjon og kommunikasjon samt teknisk tjenesteyting ligger i Oslo. Disse næringene er karakteriserte ved å ha høyt BNP per sysselsatt. Når disse næringene utgjør om lag 25 prosent av totalt BNP for Oslo, bidrar de samlet sett til å trekke opp BNP per sysselsatt.

Antall sysselsatte på landsbasis falt med nærmere 12 000 personer i 2009. Om lag 44 prosent av nedgangen var i Oslo/Akershus.

Det var særlig forretningsmessig tjenesteyting, bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel som hadde nedgang i sysselsettingen.

Finnmark, Troms, Sogn- og Fjordane Rogaland og Aust-Agder hadde vekst i sysselsettingen fra 2008 til 2009.

I Troms økte sysselsettingen med om lag 1 550 personer, økningen var hovedsaklig knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet. I de andre fylkene var det samlet sett 1 850 flere sysselsatte i 2009 enn året før.

Les hele saken her.

Powered by Labrador CMS