Gravid-i-jobb
Gravid-i-jobb

Barn kan påvirke mors valg av utdanning

Det har lenge vært kjent at kvinners utdanning påvirker hvor mange barn de får og når de velger å føde barn. Mindre kjent er det at antall barn også påvirker kvinners utdanningsvalg etter en fødsel.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Det kommer frem i en ny avhandling ved Universitetet i Stockholm.

- Noen kvinner velger å gå tilbake til utdanning etter fødselen. Dette gjelder særlig kvinner som møter et usikkert jobbmarked. I stedet for å gå en usikker tid i møte velger de å fortsette sin utdanning som øker deres sjanser for å få en jobb som i større grad kan kombineres med foreldreskap. I noen tilfeller kan dette innebære studier i et helt nytt fagfelt, sier Karin Tesching i en melding. Kvinner som har fokus på mannsdominerte yrker får også relativt store familier. I følge Karin Tesching viser det at sysselsettingen i Sverige generelt er preget av en familievennlig norm. En viktig faktor som i stor grad påvirker kvinners valg i livet, er hvordan velferdsstaten utformes, men også situasjonen på arbeidsmarkedet.

Eksempelvis er høyt utdannede kvinner eldre enn sine mindre utdannede medsøstre når de har sitt første barn, men det betyr ikke at de har færre barn.

Forskeren mener forklaringen ligger i at det svenske samfunnet er basert på det faktum at kvinner egentlig jobber. Velferdssystemets støtte til familier gir samtidig muligheter for livslang læring. Ikke minst takket være retten til å ta fri fra jobben i studietiden.

Powered by Labrador CMS