Bygg 2
Bygg 2

Bedre enn fryktet i bemanningsbransjen

2011 ble et turbulent år med frykt for en solid nedtur i bemanningsbransjen. Likevel ble året slett ikke verst, viser ferske tall fra NHO Service

Publisert

§ return AskmediaImportHelper::emptyCheck( '

Ill.foto: Colourbox.

Europeisk økonomisk krise hadde innvirkning på næringen i 2011. Samtidig kom en mediestorm som følge av brudd på arbeidsmiljøloven i enkeltbedrifter og overraskende stort fokus på vikarbyrådirektivet.

Even Hagelien i NHO Service.

- Turbulensen preget bemanningsbransjen og bidro til at veksten ble lavere enn den ellers ville vært, sier Even Hagelien, fagsjef i NHO Service om årsstatistikken som nå legges frem.Uten massiv negativ presseomtale i 2011 ville nok bransjen fått bedre tall. - Sett i forhold til for eksempel Sverige, har utviklingen i Norge vært moderat, sier Hagelien

Bygg og anlegg Etter at 2010 ble et konsolideringsår hadde man tro på at 2011 skulle føre bransjen tilbake til omsetningsnivåene fra før krisen i 2009. Det skjedde ikke.

Når bransjen likevel klarte seg tålelig bra så skyldes det først og frem sterk drahjelp fra bygg- og anleggsbransjen som var en viktig kunde i fjor. 13 milliarderBransjen omsatte i 2011 for 13 milliarder kroner og opplevde nesten 10 prosent vekst fra 2010 til 2011. Utleie av personell står for den klart største andelen av omsetningen til virksomhetene. Innen dette segmentet var veksten på 7 prosent. Andre områder hvor bemanningsbransjen yter tjenester er innen rekruttering, omstilling og outsourcing.

Nordisk rekord Det har aldri vært flere skandinaver som har arbeidet gjennom norsk bemanningsbransje enn i fjor. 25 prosent av alle ansatte i bransjen kom fra Skandinavia og den største gruppen av disse var svensker.

Samlet var det 35 prosent som kom fra EU/EØS området, mens 63 prosent hadde norsk statsborgerskap. Bransjen ga jobb til 7 prosent flere i fjor sammenlignet med 2009. 102.000 personer sto for 23.000 årsverk.- Innenfor en del områder er det igjen kraftig mangel på arbeidskraft i Norge. Her gjør bemanningsbransjen en viktig jobb både ved å løse utfordringer for arbeidsgivere og skaper muligheter for enkeltpersoner, sier Even Hagelien.

Økende alderDet er tendens til en seniorbølge i bemanningsbransjen. Andelen godt voksen har vært økende. Nå er det 7.000 person over 54 år som jobber gjennom næringene. Det er ny rekord.Næringen er likevel dominert av yngre arbeidstakere. 60 prosen av ansatte i bransjen er yngre enn 34 år. 51 prosent av dem som arbeidet i bransjen i 2011 var kvinner. Et gjennomsnittlig arbeidsforhold i bemanningsbransjen er på 3 måneder. - Få ser et arbeid gjennom bransjen som en karrierevei. For de fleste er bransjen en verdifull og effektiv inngangsport til arbeidsmarkedet, sier Hagelien.

Rivende utviklingBransjen har hatt en eksplosjonsartet vekst siden 2000. Det er da viktig å se dette i lys av at det fra 2000 ble gitt anledning til utleie innen nye yrkesområder, for eksempel helse, bygg og industri.Men tradisjonelle områder innen kontor og administrasjon er ikke er større i dag enn før år 2000. - At det har blitt vekst når bransjen har fått et bredere marked er naturlig og ikke, som ideologiske motstandere av bransjen gjerne uttaler, et problem, sier Hagelien.

Vi tror at veksten i bemanningsbransjen er normalisert, og at det nå er konjunkturendringer som skaper svingningene. En reell vekst til et betydelig høyere nivå enn 2008 er dermed ikke sannsynlig, sier Hagelien.

Oversikt over utviklingen i de største bemanningsvirksomhetene finner du nedenfor:

FirmaOmsetning i 2010% - andel av totalOmsetning i 2011% - andel av totalEndring omsetning i kronerEndring % i forhold til året før
1Adecco 3 336 222 00028,17 3 218 809 397 24,89-117 412 603-4 %
2Manpower2 783 979 00023,51 3 048 578 849 23,58264 599 84910 %
3Jobzone697 340 0005,89 915 749 000 7,08218 409 00031 %
4Proffice818 152 0006,91 851 000 000 6,5832 848 0004 %
5ISS Personalhuset573 256 0004,84 573 973 117 4,44717 1170 %
6Xtra Personell518 904 0344,38 523 229 000 4,054 324 9661 %
7Kelly Services420 199 5333,55 459 395 111 3,5339 195 5789 %
8Workshop Bemanning162 538 2321,37 319 964 428 2,47157 426 19697 %
9Top Temp211 792 7621,79 235 764 048 1,8223 971 28611 %
10DB-Gruppen117 000 0000,99 168 500 000 1,3051 500 00044 %
11Rett Bemanning119 872 4611,01 165 723 933 1,2845 851 47238 %
12CBA Fagformidling 85 225 1380,72 144 699 889 1,1259 474 75170 %
13Academic Work105 775 7560,89 143 418 899 1,1137 643 14336 %
14Orcus113 379 9000,96 139 750 000 1,0826 370 10023 %
15Helsenor160 507 5671,36 137 657 378 1,06-22 850 189-14 %
16Bemanningsbyraaet.no91 106 8010,77 115 274 528 0,8924 167 72727 %
17Bjørg Fjell112 111 6790,95 109 182 687 0,84-2 928 992-3 %
18Nurse Partner110 515 0160,93 104 000 000 0,80-6 515 016-6 %
19Visma Personell89 418 0000,76 97 770 100 0,768 352 1009 %
20Student Consulting93 161 8450,79 89 495 030 0,69-3 666 815-4 %

Powered by Labrador CMS