Pappaperm 1
Pappaperm 1

Høyere levealder i Norge

I 2011 var levealderen høyere og spedbarnsdødeligheten lavere enn noen gang. Nedgang i dødelighet blant eldre og middelaldrende bidrar mest til den økende levealderen.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.)

Spedbarnsdødeligheten er definert som antall døde under ett år per 1 000 levendefødte i samme tidsrom. I 2011 var spedbarnsdødeligheten på et historisk lavt nivå i Norge på 2,4 per 1 000 melder SSB.

Fortsatt økning i levealderen

Gutter født i 2011 kan forvente å bli 79 år gamle, mens jenter kan forvente å bli 83,5 år. Dette er en økning i levealderen på henholdsvis 0,1 og 0,3 år fra 2010.

Økningen skyldes færre døde i de aller fleste aldersgrupper. Menn har lenge hatt en gunstigere utvikling i levealderen enn kvinner, men denne trenden var altså ikke gjeldende fra 2010 til 2011.

For 25 år siden kunne nyfødte jenter forvente å leve 6,9 år lenger enn gutter, mens denne forskjellen hadde sunket til 4,5 år i 2011.

Islendinger og svensker lever lengst i Norden

I de nordiske landene er det kvinner på Island og i Sverige som kan forvente å leve lengst, hele 83,6 år, ifølge tall for 2011.

Også for menn var levealderen høyest på Island og i Sverige, med henholdsvis 79,9 og 79,7 år.

I Norge var altså levealderen nesten ett år lavere enn på Island, men om lag to år høyere enn i Danmark og Finland.

Ifølge tall for 2010 er det på verdensbasis kvinner i Japan som har den høyeste levealderen med 86,4 år.

41 400 døde i fjor

Det døde 41 400 personer i 2011, vel 100 færre personer enn året før. Det døde 21 300 kvinner og 20 100 menn i 2011. Av disse var 142 barn under ett år, 92 gutter og 50 jenter.

(SSB)

Powered by Labrador CMS