vibeke-hammer-madsen.jpg
vibeke-hammer-madsen.jpg

Økt samarbeid mellom næringsliv og skole

En fersk undersøkelse avdekker at arbeidslivsledere og lærere er svært interessert i å samarbeide tettere om entreprenørskap i skolen. Men de trenger mer kunnskap om hverandres arenaer.

Publisert

Vibeke Hammer Madsen i HSH.

Det ønsker HSH, som er hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge, og Utdanningsforbundet å rette på.

– Vi er opptatt av å få et tettere samspill med utdanning og arbeidsliv, og at arbeidslivet blir akseptert som en god læringsarena. Nå må vi sette oss ned å finne ut hvordan vi kan få samarbeidet enda bedre, sier administrerende direktør i HSH, Vibeke Hammer Madsen.

– Dette bør ses i sammenheng med stortingsmeldingen og arbeidet med å fornye ungdomstrinnet, samt tiltak mot frafall i videregående. Elevene trenger en mer variert og praktisk undervisning, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet.

Undersøkelsen blant bedrifts- og virksomhetsledere er gjennomført av HSH, mens Utdanningsforbundet har spurt sine lærere på ungdomstrinnet. Målet var å finne ut hvordan skole og arbeidsliv samarbeider i dag, og hvilke muligheter det er for videre samarbeid.

Arbeidslivsledere klar

I undersøkelsen kommer det frem at flere enn åtte av ti ledere er enige i at arbeidslivet i større grad bør brukes som læringsarena. Om lag sju av ti har i løpet av siste år deltatt i samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

Blant lærerne svarte tre av fire at de ønsker å samarbeide mer med arbeidslivet i forbindelse med undervisningen. To av tre har i løpet av de siste 12 månedene hatt elever utplassert i privat eller offentlig virksomhet, og om lag fire av ti har hatt ekskursjoner til lokale arbeidsplasser.

Praktisk tilnærming

HSH og Utdanningsforbundet har lenge framhevet at det er viktig med en praktisk tilnærming til alle fag, ikke minst på ungdomstrinnet.

– Sammen med tiltak som kompetanseutvikling av lærere, økt lærertetthet og økte ressurser til eksterne aktiviteter, vil bruk av alternative læringsarenaer gjennom arbeid med entreprenørskap i utdanningen bidra til å styrke ungdomstrinnet, sier Mimi Bjerkestrand.

Powered by Labrador CMS