Seniorer-colourbox
Seniorer-colourbox

Femtiåringer er mer lojale

Arbeidstakere som har passert femti, er mer lojale, stabile og mindre syke enn yngre kolleger. Likevel opprettholdes mytene om at godt voksne har svekkede arbeidsevner.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Nylig presenterte Bergen Næringsråd en undersøkelse som viser at flertallet av de private bedriftene i byen nødig rekrutterer femtiåringer, skriver Bergens Tidende. Allerede ved 45-årsalderen blir du mindre attraktiv blant arbeidsgiverne.

Myten lever i arbeidslivet

Seniorforsker Robert Salomon ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) bekrefter at undersøkelsen stemmer overens med virkeligheten.

– All data trekker i samme retning. Det figurer en myte i arbeidslivet om at eldre arbeidstakere har svekkede arbeidsevner, sier forskeren, som legger til at det er dokumentert at myten ikke er riktig.

– Gjennom de siste 30–40 årene har man påvist at kompetansen svekkes i liten grad med alderen, bortsett fra åpenbare ting som syn og hørsel.

– Men dette er vanskelig å få formidlet til store deler av allmennheten og arbeidslivet, og myten opprettholdes til tross for at dokumentasjon viser det motsatte, sier Salomon til avisen.

Lojale og stabile

Mia Holmaas, regiondirektør i Manpower, forteller at hun ser en økende tendens av godt voksne som registrerer seg som søkere til bemanningsselskapet.

– Den siste tiden har vi fått mange gode søkere blant de godt voksne, men kundene er dessverre ikke så interessert i disse kandidatene. De foretrekker de yngre, sier Holmaas.

Hun mener arbeidsmarkedet går glipp av god kompetanse og erfaring.

– De godt voksne har en sterk lojalitet overfor sin arbeidsgiver, de identifiserer seg med jobben og bedriftens mål, de har lite fravær, de går på jobb tross litt «rusk i kroppen». De har god erfaring og kompetanse både om arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. I tillegg har de ofte stort nettverk.

Vanlig med sluttpakker

Holmaas tror sluttpakker er en årsak til den voksende andelen eldre søkere hos Manpower.

– Stadig flere bedrifter har gitt sluttpakker til denne gruppen arbeidstakere. De har fremdeles mange år igjen av arbeidslivet, fortsetter hun.

Yngre flinkere på teknologi

– Hvilke ulemper ser du hos godt voksne arbeidstakere?

– De er ikke alltid like godt oppdaterte på ny teknologi, og de behersker ikke multitasking like godt.

– I tillegg kan det virke som de yngre er bedre integrert i det flerkulturelle samfunn og har høyere grad av endringsvillighet, men det finnes nyanser av begge deler både hos godt voksne og yngre, mener Holmaas.

Sterkere indre motivasjon

En fersk masterstudie ved Handelshøyskolen BI bekrefter at eldre generasjoner er mer motivert i jobben enn yngre medarbeidere.

– Vi fant at yngre generasjoner har lavere indre motivasjon enn de eldre, forteller Tove Lunde, direktør for HR og Merkevare i GC Rieber. Lunde skrev oppgaven sammen seniorrådgiver Tove Mæland Bech, i ADI Management Consulting. Hun forklarer at indre motivasjon karakteriseres av at mennesker engasjerer seg i en aktivitet fordi de finner den interessant og givende.

– Medarbeidere som har en sterk indre motivasjon og som forplikter seg til bedriftens mål, vil ha større utholdenhet i forhold til å nå målene. De vil dessuten være bedre rustet til å takle motgang og vil være mer uvillig til å gi opp målene som er satt, konkluderer Lunde.

(Bergens Tidende)

"
Powered by Labrador CMS