Trygde ill.- mann med tv
Trygde ill.- mann med tv

Trygdebedrageri for 86 millioner kroner

NAV har anmeldt 604 personer for å ha svindlet til seg til sammen 86 millioner kroner første halvår i år.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Flest er anmeldt for bedrageri av dagpenger der 314 personer er anmeldt for bedrageri av til sammen 30 millioner kroner.

Sammenliknet med de to foregående årene er det en betydelig økning i anmeldelser på sykepenger og stønad til enslige forsørgere.

- Vi har satset spesielt på disse stønadsområdene ut fra en risikovurdering, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding.

Oppgir fiktiv inntekt

En forskningsrapport anslår at det er betydelige mørketall når det gjelder misbruk av sykepenger. NAV har derfor utviklet bedre kontrollmetoder. I en målrettet kontroll hvor 100 risikosaker er plukket ut er det hittil fattet vedtak om å kreve tilbake 16 millioner kroner fra 54 personer som har mottatt urettmessige sykepenger. Kontrollen er ikke avsluttet, men så langt er åtte personer anmeldt.

- Dette er en kontrollmetode vi vil fortsette med. De som svindler systemet bør merke seg at det er en økt risiko for å bli oppdaget, sier Lystad.

59 anmeldt for svindel med sykepenger

Det er nesten dobbelt så mange som samme periode de to foregående årene. Den mest vanlige svindelmetoden er at stønadsmottakerne oppgir en fiktiv inntekt. Noen jobber også svart ved siden av å motta sykepenger.

Får fengsel

NAV har siste halvår også anmeldt 78 stønadsmottakere for svindel av stønad til enslig forsørger, hovedsakelig på grunn av mistanke om at personen ikke er enslig. Politiet har aksjonert flere steder i landet, og en stor del av sakene som er behandlet i rettssystemet har endt med fengselstraff.

Høye beløp

Den største anmeldelsen er en uførepensjonssak på 1,2 millioner kroner. Gjennomsnittsbeløpet per sak er på 133 000 kroner, og størst snittbeløp er på uførepensjon med nærmere 350 000 kroner per sak.

Powered by Labrador CMS