politi
politi

Lite integrert i politiet

I de fleste politidistriktene i Norge er ikke en eneste politistilling besatt av en person med innvandrerbakgrunn. I 2005 hadde hver femte innbygger i Oslo innvandrerbakgrunn, mens dette gjaldt kun 1 prosent av byens politibetjenter.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Dette fremgår av en artikkel i Samfunnsspeilet, der forsker Kjetil Telle har sett på bemanningen i Norges 27 politidistrikter.

Ingen innvandrere

Tallene viser blant annet at innvandrerbefolkningen i liten grad er integrert i politiet i Norge. I de aller fleste politidistriktene er ikke en eneste av politistillingene besatt av en innvandrer eller en norskfødt med innvandrerforeldre, viser tall fra 2005.

Best i nord

Høyest andel finner vi i Østfinnmark politidistrikt, der 4 prosent av stillingene var besatt av personer med innvandrerbakgrunn. I Follo og Søndre Buskerud var den tilsvarende andelen 2 prosent. I Oslo, der innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde rundt 22 prosent av befolkningen i 2005, var kun 1 prosent av politistillingene besatt av personer med slik innvandrerbakgrunn.

Hver femte politi er kvinne

Snaut 20 prosent av politistillingene i Norge er besatt av kvinner, men andelen varierer sterkt mellom de ulike politidistriktene, viser tall fra 2005.

Høyest kvinneandel finner vi i Follo samt Asker og Bærum, der 24 prosent av stillingene innehas av kvinner. I Oslo er andelen 21 prosent.

Lavest kvinneandel finner vi i Nordmøre og Romsdal, der kun 8 prosent av stillingene er besatt av kvinner. Også i Gudbrandsdalen og Østfinnmark er andelen lav, henholdsvis 10 og 11 prosent.

(SSB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS