Mot til å endre!

Hvordan få et arbeidsliv som er tilpasset dagens behov og sikrer morgendagens velferd? Spekter inviterer til konferanse 10. juni i Den Norske Opera.

Publisert

Mot til å endre!

Verdien av arbeidsinnsatsen i Norge er ti ganger så stor som oljeformuen vår. Skal Norge fortsatt være et av verdens beste land å bo i med et konkurransedyktig næringsliv og gode velferdsordninger, er det avgjørende å se med nye øyne på betydningen av arbeid.

Invitasjon til Spekter-konferansen 2010:

Vi må evne å kombinere samfunnets økende behov for arbeidskraft og den enkeltes behov for et liv utenom jobb. Vi må våge å utfordre holdninger til arbeid og måten vi i dag organiserer arbeidskraftsressursene på. Vi må ha mot til å endre!

Framtidens velferd og arbeidsliv er tema for Spekter-konferansen 2010. her får du blant annet møte: Adm dir Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, professor Hilde Bjørnland fra BI, professor Ivar Frønes fra UiO, rektor Tom Colbjørnsen fra BI, leder av Unge Høyre Henrik Asheim og viseadm dir i Spekter Anne-Kari Bratten, til å delta.

Konferansen holdes 10. juni 2010 i Den Norske Opera kl. 13.00 – 16.00.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS