intervju1_colourbox999539.jpg
intervju1_colourbox999539.jpg

Tre av ti statsansatte er sjefer

Det vil si at hver leder i staten i snitt leder to ansatte. I følge Fafo-forsker Inger Marie Hagen er staten verst på omstilling.

Publisert

(Colorubox)

Norsk tjenestemannslag arrangerte nylig et seminar for tillitsvalgte der temaet var medbestemmelse og innflytelse for tillitsvalgte i staten, skriver Aktuell.no. Her reiser forskeren spørsmålet om det er behov for så mange ledere i staten.

Stort potensial for forbedring

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har staten størst omstillingsiver. Hele 60 prosent av arbeidstakerne i staten, eller i halvstatlige virksomheter, svarte at de hadde opplevd ulike organisasjonsendringer de siste 12 månedene.

Til tross for dette er de statlige ansatte og statslederne misfornøyd med både styring, demokrati og organisering. Hagen sier at arbeidspresset er også størst i staten og at det er et stort potensial for å forbedre arbeidsforholdene.

Ufornuftig bruk av ressurser

Forskningen viser at omlag 35 prosent at ressursene i staten brukes fornuftig. Drøyt 15 prosent sier de ikke vet sikkert hvordan arbeidsfordelingen i organisasjonen er, og fire av ti er tvilende til hvem som tar avgjørelser.

SSBs levekårsundersøkelse viser at om lag 35 prosent av mener de ikke har tid til å gjøre jobben skikkelig.

Hagen understreker ovenfor nettstedet at det er mangel på både tid og ressurser i staten, og at det er et stort potensial for endringer, om man gir ansatte mer innflytelse.

Les hele saken her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS