Kvinnelig-sjef clbx.com
Kvinnelig-sjef clbx.com

Ingen utvikling i aksjeselskapene

Kvinner leder knapt flere aksjeselskaper i dag enn for fem år siden. Fortsetter denne utviklingen kan det ta 60-80 år før kvinnene er like godt representert i aksjeselskapene som på Stortinget.

Publisert

En ny analyse utført for Manpower viser at kvinneandelen i norske aksjeselskaper har utviklet seg svært sakte de siste fem årene.

I 2004 var kvinneandelen blant ledere i private aksjeselskaper 14,5 prosent, i 2009 16,6 prosent. Snaut 15.000 av landets aksjeselskaper ledes i dag av en kvinne.

Konserndirektør i Manpower Maalfrid Brath.

- Vi får håpe at den trege utviklingen er en vekstpause. Med denne farten vil få av oss få gleden av å oppleve en kvinneandel på 40 prosent, som er målet innenfor politikken og dagens kvinneandel på Stortinget, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

Ikke vent på kvoteringer

Brath mener at kvinnene må ta saken i egne hender, i stedet for å vente på kvoteringer og andre politiske virkemidler hvis de ønsker å nå til topps. Hun oppfordrer kvinner – særlig unge – til å tenke gjennom hvilken utdannelse og kompetanse som er nødvendig for å bli leder.

- Mitt inntrykk er at vi i dag har en høy utnyttelse av tilgjengelige, relevante, kvinnelige lederemner. Veien til toppen forutsetter oftest utdannelse innenfor ”harde fag” og erfaring som inkluderer salgsansvar. Kvinner velger oftere mykere utdannelser og søker stillinger fjernt fra ”frontlinjene”, sier Brath.

Helse og omsorg best

De laveste andelene finner vi innenfor bygg og anlegg, hvor tre av hundre daglige ledere er kvinner. Blant virksomheter innenfor industri og transport og kommunikasjon er det knapt bedre, med færre enn hver tiende bedrift ledet av en kvinne.

Kvinneandelen er bedre blant private aksjeselskaper som yter tjenester innenfor det man normalt forbinder med offentlig sektor, i første rekke helse og omsorg.

Her har andelen steget fra 25 prosent til 33 prosent på fem år. Man finner også høyere kvinneandeler enn gjennomsnittet innenfor hotell og restaurant (29 prosent) og varehandelen (22 prosent).

Kvinnelige gründere på fremmarsj

Mye av veksten i kvinneandelen vil komme i nye bedrifter som ennå ikke har sett dagens lys. Kvinner leder hvert femte nystartede aksjeselskap.

- Dette lover godt for fremtidig likestilling. Når kvinneandelen vokser raskere blant nye bedrifter enn i hele næringslivet, vil en stadig økende andel av bedriftene bli ledet av en kvinne, sier Brath.

Finnmark og Nordland på topp

Kvinneandelen er størst i bedrifter med under 20 ansatte (17 prosent), lavest i gruppen med over 100 ansatte (8 prosent). Det er imidlertid i de største bedriftene at veksten i kvinneandel har vært sterkest mellom 2004 og 2009, med en oppgang fra 5 prosent.

Finnmark er det fylket med høyest andel av aksjeselskaper som ledes av kvinner, med drøyt 22 prosent, fulgt av Nordland med 20 prosent. Lavest er andelene i Vestfold og Østfold, som begge ligger på drøyt 14 prosent.

Det er Perduco som har analysert utviklingen i kvinneandelen i norske aksjeselskaper på oppdrag for Manpower. Analysen er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå som dekker samtlige av landets snaut 90.000 aksjeselskaper (AS og ASA) som har ansatte.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS