Guri Larsen i Adecco Select.jpg
Guri Larsen i Adecco Select.jpg

Syv av ti sjekker ikke referanser

Svært få arbeidsgivere tar seg bryet med å sjekke referansene, i stedet satser de alt på intervjuet og magefølelsen.

Publisert

Direktør Guri Larsen. Foto: Hege Bakken

- Det er viktigere enn noen gang å sjekke referanser. En telefon til tidligere arbeidsgiver kan avsløre om søkeren gjør seg bedre enn den er, sier direktør Guri Larsen i Adecco Select.

Syv av ti sjekker ikke

Larsen mener at svært mange arbeidsgivere unnlater å sjekke referansene.- Undersøkelser viser at så mange som 7 av 10 arbeidsgivere ikke sjekker referansene i det hele tatt. De stoler på det jobbsøkerne har skrevet i CV-en og på inntrykket søkeren gir i jobbintervjuet.

Store søknadsbunker

Økende arbeidsløshet fører til hardere kamp om de ledige jobbene. Mange sjefer sitter nå med store bunker søknader de skal gå gjennom. - På mange måter er dette en ønskesituasjon for arbeidsgivere. De har mulighet til å rekruttere de beste medarbeiderne. Mange ender likevel opp med å ansette feil person, fordi de har det så travelt med å få ansatt en ny medarbeider at de ikke tar seg tid til å sjekke referanser, sier Guri Larsen.

Sjekk tidligere resultater

En samtale med en tidligere arbeidsgiver vil raskt avsløre om søkeren har forsøkt å blåse opp tidligere resultater for å gjøre seg bedre enn han er.- Tidligere sjefer og kolleger kan fortelle hvilke resultater søkeren har oppnådd. Og ikke minst hvordan de er nådd. Det er ikke smart å ansette en som jobber lenge og grundig for å komme i mål, hvis det du trenger er en som kan jobbe raskt og effektivt.

Våg å stille ubehagelige spørsmål

Selv sjefer som tar seg bryet med å ringe referansepersoner for å sjekke, er for slappe mener Larsen. Bruk heller referansesjekken til å stille ubehagelige spørsmål som kan avdekke negative ting som uærlighet, nasking og tyveri på jobben.

- Det er lov å spørre om søkeren har alkohol- eller narkotikaproblemer. Spør også om jobbsøkeren har vært i konflikter på arbeidsplassen, oppfordrer Guri Larsen.Hennes erfaring er at bare de færreste referanser vil fortell noe negativt om søkeren uten å bli spurt direkte.

Gode venner?

En referansesamtale bør begynne med å finne ut hva slags kontakt det mellom referansen og den som søker jobb. - Venner, slektninger eller naboer har liten verdi som referanser. Vi kan ikke stole på at de gir oss balansert informasjon, sier hun.Men en umiddelbar respons fra en tidligere sjef eller kollega, kan være svært nyttig.

(NW)

Nyttige spørsmål du kan stille til referansen:

 1. Hvilken arbeidsmessig tilknytning hadde du til vedkommende? (Var vedkommende kandidatens nærmeste overordnede, kollega eller annet?)
 2. Når var vedkommende ansatt hos deg (fra/til)?
 3. Hvilke arbeidsoppgaver hadde vedkommende fra begynnelsen av?
 4. Hvilke arbeidsoppgaver hadde vedkommende da han/hun sluttet?
 5. Hvordan vil du si at vedkommende løste sine arbeidsoppgaver?
 6. Hva slags arbeidsoppgaver mener du at vedkommende løste best? Hva slags arbeidsoppgaver løste vedkommende mindre bra?
 7. Er det spesielle ting du vil trekke frem som positivt ved måten vedkommende jobbet på (idérik, resultatorientert, nøyaktig etc)?
 8. Hvordan vil du bedømme hans/hennes samarbeidsforhold til overordnede, underordnede og kolleger?
 9. Hvordan har søkeren fungert i spesielle administrative oppgaver eller i lederstillinger (forutsatt slike) hos dere?
 10. Hva vil du angi som vedkommendes sterkeste personlige egenskaper?
 11. Med ditt kjennskap til vedkommende: Hvordan vil du samlet vurdere hans/hennes prestasjoner i stillingen hos dere?
 12. Ville du ha ansatt vedkommende igjen i samme stilling? Eventuelt i en annen stilling? Eventuelt hvorfor ikke?
 13. Hvilket forhold har du til referansen i dag (har de fortsatt kontakt og på hvilken måte)?
Powered by Labrador CMS