lege og pasient
lege og pasient

Vil styrke bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten blir obligatorisk for sju nye bransjer, ifølge et forslag som Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Tjenesten skal også få sin egen godkjenningsordning.

Publisert

- Vi vil gi bedriftshelsetjenesten et faglig løft og sikre kvaliteten i ordningen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

I dag sender departementet ut et forslag om nye krav til utbygging og godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten på høring.

Økt satsing på bedriftshelsetjenesten fra myndighetenes side, vil trolig bli tatt imot som gode nyheter på norske arbeidsplasser. Bedriftshelsetjenesten rangeres nemlig av arbeidstakerne som det aller viktigste godet bedriften kan tilby sine ansatte. Dette kommer fram i en undersøkelse som Xtra personell fikk utført i fjor høst.

Sju nye bransjer

Det blir bred høring av forslaget om å utvide dagens bransjeforskrift om bedriftshelsetjeneste til sju nye risikoutsatte bransjer:

" Helse- og sosialsektoren Undervisningsbransjen Fiskeoppdrett og klekkerier Gjenvinning Vakttjenesten Frisørbransjen Kraft- og vannforsyning

Dette betyr at de ansatte innen disse bransjene alltid skal være knyttet til en bedriftshelsetjenesteordning.

Obligatorisk godkjenning

I høringsnotatet foreslår departementet også å innføre en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten, etter en godkjenningsmodell basert på kompetanse, volum til tjenesten og kvalitetssikring.

Det antas at bedriftshelsetjenestens faglighet og kompetanse kan sikres på en bedre måte gjennom en godkjenningsordning.

Styrker tilsynet med tjenesten

- For å oppnå det faglige løftet vi ønsker for bedriftshelsetjenesten, er det også nødvendig med en sterkere prioritering av myndighetenes tilsyn med og veiledning i virksomhetenes bruk av bedriftshelsetjenesten, sier statsråd Hanssen.

- Vi foreslår derfor tydeligere krav til arbeidsgivers bruk av tjenestene. Slik skal bedriftshelsetjenesten bli et enda bedre virkemiddel for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, fortsetter arbeids- og inkluderingsministeren.

Høringsfristen er satt til 25. juni i år.

Innfrir LO-krav

Høringsforslaget fra Bjarne Håkon Hanssen innfrir et stykke på vei krav fra LO om at bedriftshelsetjeneste skal være et tilbud til alle arbeidstakere.

LO har også krevd at det innføres en obligatorisk godkjenningsordning, slik regjeringen nå foreslår.

Europamestere i bedriftshelsetjeneste

I dag er 67 prosent av den norske befolkningen er omfattet av bedriftshelsetjenesten, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dette er langt flere enn i mange andre europeiske land, hvor mindre enn 10 prosent av befolkningen har tilgang på en slik tjeneste.

"
Powered by Labrador CMS