politi
politi

Ukollegialt å varsle - tross sikkerhetsfokus

I Politiet og Forsvaret er det svært vanskelig å varsle om noe kritikkverdig dersom det går på ledelse og personlige forhold. Dette til tross for at slike operative organisasjoner er svært opptatt av sikkerhet.

Publisert

En ny studie fra forskningsgruppen for operativ psykologi ved Universitetet i Bergen tar for seg hvordan varslingsrutiner blir praktisert i forsvaret og politiet.

Dette er organisasjoner med gode rutiner for varsling når det gjelder alt som kan ha betydning for sikkerheten.

Men når det derimot kommer til å varsle om en leder eller kolleger som svikter på et menneskelig nivå, er dette vanskelig i disse organisasjonene.

Det skriver På Høyden, internavis for UiB.

Fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø

Operative organisasjoner - også kalt HRO (High Reliability Organizations) - skal kunne settes inn i en form for innsats. Medarbeiderne skal kunne utføre oppgavene sine når alarmen går, mest mulig uavhengig av omstendighetene rundt.

- Operative organisasjoner må ha et særlig fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø. Siden arbeidsmiljøet er så risikofullt, er det viktig at alt er i orden. Vi gikk derfor ut fra at disse miljøene hadde større aksept for varsling, sier professor Jarle Eid, som har ledet studien.

Hierarkiske organisasjoner

Og ganske riktig: Intervjuer med tillitsvalgte og andre med lang erfaring fra politi og forsvar, påviser stor aksept i disse organisasjonene for varsling når det gjelder sikkerhet, teknologi, prosedyrer og rutiner.

Derimot blir det straks verre når det gjelder personlige forhold. Flere av de intervjuede pekte på at dette er hierarkiske organisasjoner hvor verdier som lojalitet og samhold står sterkt. Man er gjensidig avhengig av hverandre for å gjøre en god jobb.

- Dette kan føre til at det kanskje blir vanskeligere å påpeke feil eller mangler ved organisasjonen. Man blir ikke sett på som en veldig god kollega hvis man "lager bråk" eller "stiller spørsmål", sier Jarle Eid til "På Høyden".

" Kan svekke sikkerheten

Dette er uheldig og kan i verste fall svekke sikkerheten i de operative organisasjonene, mener psykologiprofessoren.

- Hvis ikke arbeidsmiljøet er godt og ledelsen fungerer, er også farepotensialet høyere når man skal håndtere farlige situasjoner. Det er derfor viktig at disse operative organisasjonene fungerer optimalt, sier han.

Sammen med bachelorstudentene Linn Fossdal og Renate Krossøy har Jarle Eid skrevet en artikkel om hvordan operative organisasjoner håndterer avvik i arbeidsrutinene. Artikkelen er publisert i MAGMA - tidsskrift for økonomi og ledelse.

Powered by Labrador CMS