helsesektor
helsesektor

Strammer inn på bemanningen

De store underskuddene i Helse Sør-Øst skyldes i stor grad svak styring på bemanningssiden. Nå innføres en rekke tiltak for å stramme inn på HR-siden. Blant annet blir det innskjerpinger når det gjelder innleie av personell.

Publisert

Det regionale helseforetaket skal ta kontroll med bemanningsutviklingen for å gjenvinne den økonomiske balansen.

I febrauar startet et prosjekt med tre særskilte tiltak:

Innskjerping i bruk av innleie.

Oppnevelse av ansettelsesutvalg på de helseforetakene som ikke har dette i dag.

Presiseringer av hvem som skal ha fullmat til å ansette og opprette stillinger.

Fokusere på kompetanse

Det handler ikke bare om å begrense antalelet ansattte, men om å fokusere på hvilken kompetanse som trengs for å sikre god behandling.

- Vi må vite at vi har rett kompetanse på rett sted og drive bemanningsutvikling oi forhold til dette, innenfor de rammer som til enhver tid er til rådighet, sier HR-direktør i Helse Sør-Øst, Marit Kobro, til Helserevyen.

Bedre rapportering

Hun mener bedre rapportering er et særlig viktig verktøy for å kontrollere bemanningsutviklingen bedre enn i dag.

Det pressede arbeidsmarkedet gjør det også nødvendig å overvåke lønnsveksten i helseforetaket.

"
Powered by Labrador CMS