nav_pos_logo_RGB
nav_pos_logo_RGB

Vil ha sykemeldte raskere tilbake

9 400 sykmeldte fikk i løpet av fjoråret hjelp gjennom "Raskere tilbake". I år trappes behandlingstilbudet opp, og i går startet en informasjonskampanje om ordningen.

Publisert

Målet med kampanjen er at flere sykemeldte arbeidstakere får tilbud om raskere behandling.

Informasjon gjennom flere kanaler

- For å oppnå dette, er det viktig at arbeidstakerne kjenner til tilbudet i "Raskere tilbake", sier og direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet.

Sammen lanserte de i går kampanjen som skal gi både arbeidsgivere og arbeidstakere informasjon om ordningen via dagspresse, ukepresse, fagpresse og på internett. I tillegg vil det finnes informasjonsmateriell og plakater på alle landets apotek, fastlegekontor og NAV-kontor.

Mer penger

"Raskere tilbake" er en oppfølging av Sykefraværsutvalget (Stoltenberg-utvalget), og gir sykmeldte arbeidstakere mulighet til raskere tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten via fastlegen, eller raskere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering gjennom NAV.

I fjor ble det bevilget 604 millioner kroner til ordningen, og i år trappes beløpet opp til 742 millioner.

Kraftig vekst

I fjor ble behandlingsomfanget gjennom "Raskere tilbake" mer enn tredoblet i løpet av årets siste kvartal.

- Veksten mot slutten av året viser at vi nå har lykkes med å utvikle et bredt og godt tilbud for sykmeldte arbeidstakere. Det er derfor gledelig at "Raskere tilbake" vil bli trappet opp i 2008. Dette er viktig for å redusere sykefraværet i Norge, sier .

Bredt tilbud

Det er først og fremst sykmeldte med muskel- og skjelettlidelser som har fått et tilbud om tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. Vanlige årsaker er problemer med nakke, skulder, rygg og kne. Det er også utviklet behandlingstilbud innenfor bl.a. nervesystem, kretsløp, åndedrett og psykisk helse. NAVs tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering omfatter blant annet opptrening, arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving og opplæring.

- Sammensatte sykdomsbilder hovedutfordringen

Tilbud om arbeidsrettet rehabilitering er nå på plass i samtlige fylker, og Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad forteller at Spesialisthelsetjenesten har utviklet nye tiltak spesielt rettet mot pasienter med sammensatte sykdomsbilder.

- Ordningen har vist at det er slike sammensatte sykdommer som er hovedutfordringen. Nå er det viktig at pasientene ber om og får informasjon om de nye tilbudene hos sine fastleger, sier Brustad.

Les mer om Raskere tilbake på NAVs nettsider

" Fakta om sykefraværHver dag er ca 120 000 arbeidstakere sykmeldt, mens bortimot 65 000 er på attføring og over 45 000 er på rehabilitering.

Det legemeldte sykefraværet er på seks prosent av arbeidsstyrken.

Staten betaler årlig ut nærmere 30 milliarder kroner i sykepenger. I tillegg kommer arbeidsgivers kostnader knyttet til de første 16 kalenderdagene.

(Kilde: Regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS