logo_arbeidstilsynet
logo_arbeidstilsynet

Risikovurdering: nøkkelen til en sunn arbeidsplass

Det europeiske arbeidsmiljøorganet holder i disse dager en storstilt risikovurderings-kampanje. Arbeidstilsynet bidrar med et pilotprosjekt som skal øke bevisstheten omkring risikovurdering i små og mellomstore bedrifter.

Publisert

Pilotprosjektet starter i år, med en kartlegging av tilstanden i enkeltvirksomheter i Østfold, Akershus, Oslo og Vestlandet. Til neste år blir prosjektet landsomfattende, og målet er å få opp arbeidsplassenes kunnskap om egen risiko.

- Blåser i vurderingene

I den norske arbeidsmiljøloven er arbeidsgiver pålagt å gjennomføre kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøet.

Ifølge Arbeidstilsynet er det mange som betrakter denne lovparagrafen som mas og overformynderi, og som mener at risikovurdering skjer av seg selv ut fra sunn fornuft. Dette gjelder særlig små- og mellomstore bedrifter, skriver de på sine nettsider.

- Ikke vanskelig

Ifølge Arbeidstilsynet er det ikke så krevende å identifisere uønskede hendelser og belastninger:

Det kan blant annet gjennomføres gjennom observasjonsrunder i virksomheten, eller gjennom systematisk gjennomgang av alle arbeidsoperasjoner og utstyr som er i bruk. For å forenkle arbeidet, kan man bruke en sjekkliste for mulige uønskede hendelser.

Arbeidstilsynet anbefaler bedrifter til å utarbeide egne sjekklister, men påpeker at de gir en rekke råd på sine risikovurderings-sider på nett.

Investering på sikt

Det tar gjerne litt tid å komme i gang, men ifølge Arbeidstilsynet vil bedriften etter hvert se stor nytte av risikovurderingen, og de ansatte vil føle at de blir tatt på alvor.

Det handler om å ivareta de menneskelige ressursene på en best mulig måte. Og i det lange løp er det også en investering i virksomhetens resultater og bunnlinje, skriver de.

Hva kan gå galt?

Manglende risikovurdering på en arbeidsplass kan føre til skader, helseplager og sykdommer, og det vil føre til at arbeidstakerne føler seg mindre ivaretatt.

Manglende risikovurdering innebærer altså risikabelt arbeidsmiljø fordi virksomheten har latt være å stille spørsmål om hva som kan gå galt.

Gjennom en systematisk internkontroll, det vil si helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, skaper man de rutiner og den felles bevisstheten som gjør arbeidsplassen til et sunt og trygt sted å være, skriver Arbeidstilsynet.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider

Kan redde liv ved å vurdere risiko - Les mer på Arbeidstilsynet.no

(Kilde: Arbeidstilsynet)

"
Powered by Labrador CMS