colourbox_lege skriver
colourbox_lege skriver

Melding fra legen avgjørende

For at norske arbeidsplasser skal bli sikrere, er det avgjørende at leger rapporterer om sykdom og skader som følge av arbeidsforhold. Meldingene skal hjelpe Arbeidstilsynet med forebyggende arbeid.

Publisert

I tre av fire meldinger om arbeidsrelatert sykdom rapporterer landets leger om behov eller mulig behov for intervensjon fra Arbeidstilsynet. Disse meldingene er svært viktige i Arbeidstilsynets forebyggingsarbeid, skriver Absentia på sine nettsider.

Meldingene gjør Arbeidstilsynet i stand til å sette i verk tiltak mot farlige produkter eller utstyr, og de viser i enkelte tilfeller behov for kartleggings- eller forskningsarbeid.

Flere dødsfall

I første halvår 2008 registrerte Arbeidstilsynet 32 dødsfall som følge av arbeidsulykker. Dette er 21 flere dødsfall enn i samme periode i fjor (som var rekordlavt).

Gjennomsnittlig har antallet dødsulykker de siste fem årene (2003 - 2007) ligget på 17 arbeidsskadedødsfall, og så sent som i 2006 ble 31 dødsfall registrert i løpet av hele året.

- Det er likevel for tidlig å si at den positive utviklingen vi har hatt i flere år er stoppet opp, og at antall dødsfall øker igjen. Antall dødsfall varierer mye både gjennom året og fra år til år, skriver Arbeidstilsynet i en kommentar.

Utenlandske arbeidstakere har større risiko

Det er en overvekt av forulykkede utenlandske arbeidstakere, uten at Arbeidstilsynet vil si at dette er et resultat av sosial dumping. De ti forulykkede med annet statsborgerskap enn norsk var fra Romania, Tyskland, Finland, Sverige, Ukraina (3), Polen, Litauen og Latvia.

- Dette viser at det ikke er overvekt av arbeidstakere fra nye EU-land, som vi forbinder med mulig sosial dumping. Det var heller ingen dominerende andel av de ti forulykkede som var ansatt i næringer en først og fremst forbinder med arbeidsinnvandring, skriver Arbeidstilsynet.

Les mer på absentia.no

Les PDF-dokument om arbeidsrelatert sykdom fra Arbeidstilsynet

"
Powered by Labrador CMS