Ingeniør - colourbox
Ingeniør - colourbox

Global kompetansekrise

Internasjonalt blir det stadig vanskeligere å få tak i nok og tilstrekkelig kompetent arbeidskraft. Nå har krisa nådd Norge med full styrke, og det er særlig vanskelig å skaffe nok fagarbeidere.

Publisert

40 prosent av norske arbeidsgivere har problemer med å få tak i nok og riktig arbeidskraft.

Les også: De vanskeligste yrkene

Dette er en kraftig oppgang på to år, da 26 prosent hadde tilsvarende problemer.

Størst mangel på fagarbeidere

Det er størst mangel på fagarbeidere, ingeniører og industriarbeidere i Norge 2008. Dette viser den årlige undersøkelsen Manpower Talent Shortage Survey, som nylig er gjennomført blant 43 000 arbeidsgivere i 32 land.

Norge i tvilsomt toppsjikt

Norge er blant de fem land i EMEA (Europa, Midt-østen, Afrika) som har størst mangel på arbeidskraft. Romania er det landet som rapporterer om den største mangel på arbeidskraft (73%).

England og India rapporterer om det motsatte, selv om India har problemer med å få tak i nok IT-folk.

Mangel på fagarbeidere

Globalt sett er den mest etterspurte kompetansen fagarbeidere som eksempelvis snekkere, elektrikere og sveisere.

"

- Årsaken til den globale og nasjonale bemanningsbristen er at det er begrenset tilgang på medarbeidere med rett kompetanse, sier Terje Nygaard, konsernsjef i Manpower Norge.

Les også: Vegring mot utenlandske eksperter

Globalt sett har 31 prosent av arbeidsgiverne problemer med å få tak i riktig kompetanse. Norge og Sverige ligger langt over dette snittet med henholdsvis 40 og 39 prosent.

Må beholde seniorene

- Alle bedrifter må forberede seg på en tøffere konkurranse om kompetent arbeidskraft og samtidig søke å finne nye løsninger i sin rekrutteringsstrategi. Som et av tiltakene må man ansette folk over 55 år i en helt annen målestokk enn hva som gjøres i dag, sier Terje Nygaard.

- Tallene på det globale og europeiske nivå har sunket noe sammenlignet med fjoråret, men dette betyr ikke at kompetansekrisen har minsket. Tvert imot har ustabile økonomiske faktorer gjort bedrifter mer usikre på bemanning og rekruttering, sier Manpowers konsernsjef.

Demografi og globalisering

Årsaken til kompetansekrisen er flere. Demografiske endringer med en stadig eldre befolkning kombinert med lavere fødselstall, mobilitet over landegrenser, globalisering og økt krav til et mer fleksibelt arbeidsliv er noen av faktorene som bidrar til denne situasjonen.

"
Powered by Labrador CMS