Even Hagelien (bredde)
Even Hagelien (bredde)

Bemanningsbransjen ga 10 000 fast jobb

Bemanningsbransjen har aldri spilt en viktigere rolle som arbeidsformidler til faste stillinger enn den gjorde i fjor. Nær 10 000 personer fikk fast jobb gjennom bemanningsbransjen i 2007.

Publisert

Bemanningsbransjen blir stadig viktigere for folk som ønsker seg fast jobb.

Det kommer fram av bransjestatistikken for fjoråret fra NHO Service, som viser at 9 725 personer fikk fast jobb gjennom bransjen i 2007, og tallet har aldri vært høyere.

Les også: Ungdom drømmer om fast ansettelse

I fjerde kvartal ble 3105 personer formidlet til faste stillinger, en økning på 44 prosent fra samme periode i 2006.

Les også: Fast jobb fremmer psykisk helse

Veksten flater ut

NHO Service antar at bemanningsbransjen nå går inn i en fase hvor den stabiliserer seg på det høye nivået.

- At vekstkurven er i ferd med å flate ut, er nok en konsekvens av ekstrem vekst de siste årene, sier fagsjef for bemaningsbransjen i NHO Service, Even Hagelien.

- Vi ser en grense for hvor mye arbeidskraft det er mulig å levere i dagens arbeidsmarked. Likevel vet vi at mangelen på arbeidskraft vil stige i årene som kommer. Dette blir en stor utfodring for norsk økonomi, sier han.

Les også: Vil ha strengere kontroll med seg selv

Ny kvartalsrekord

Omsetningen i bransjen passerte 12 millioner fakturerte timer, som er ny kvartalsrekord.

Veksten for bransjen i fjerde kvartal ble 13 prosent sammenliknet med samme periode året før.

- Dette er en betydelig redusert takt i forhold til utviklingen de senere årene, fastslår Hagelien.

En av hundre syssesatte

En kobling mellom bemanningsbransjens og Statistisk sentralbyrås tall viser at mer enn 1 prosent av Norges sysselsatte nå arbeider gjennom bemanningsforetak.

Andelen er overlegent størst i Oslo, hvor dette gjelder mer enn 2 prosent av de sysselsatte.

Bygg og anlegg størst

I fjerde kvartal 2007 var bygge- og anleggsbransjen det største markedet for bemanningsselskapene, med 2,3 millioner omsatte vikartimer. Dette tilsvarer 5221 heltidsstillinger.

Hagelien mener at lavere aktivitet i byggebransjen tilsier at omsetningen i denne sektoren vil synke i år.

"
Powered by Labrador CMS