skolebok_colourbox
skolebok_colourbox

7 av 10 får sponset etterutdanning

Spør du jobben om å sponse deg med etterutdanning, er det stor sjanse for at du får et ja. Hele 68% av etter- og videreutdanningsstudentene ved Handelshøyskolen BI får studiene helt eller delvis finansiert av arbeidsgiver.

Publisert

Det viser BIs undersøkelse blant etter- og videreutdanningsstudenter. Rundt 1700 studenter deltok i undersøkelsen.

59% av respondentene får fullfinansiert studiene av arbeidsgiver, mens 9% får deler av studiene betalt. De som får mest støtte er Master of Management-studentene, hvor 80% er sponset av arbeidsgiver.

Les også: Hvorfor etterutdanning?

Samtidig sier 40% av alle studentene at den utløsende faktoren for etterutdanning, er at de får dekket studieavgiften av arbeidsgiver.

Mindre turnover

– Dette er et gode som stadig flere arbeidsgivere tilbyr, som blant annet kan bidra til mindre turnover. Arbeidsgivere ser nytten av å ha en godt utdannet stab, samtidig som mange medarbeidere også har et sterkt ønske om etterutdanning - dette kommer frem ved nyansettelser, for eksempel, sier Glenn Ruud, studiesjef ved Handelshøyskolen BIs lederutdanning.

– For medarbeidere er det lettere å konkurrere med andre sidelengs og oppover i organisasjonen når man har oppdatert kunnskap, sier Ruud.

Les også: Lønnshopp med etterutdanning

Bevisst satsing

DnB NOR sender hvert år en rekke av medarbeiderne på videreutdanning, 430 i fjor. Mange av disse går på BI.

– Vi tilbyr både kurs i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, individuelle støtteordninger og interne kurs. Vi ønsker å ha medarbeidere som både er kompetente og motiverte, og etter- og videreutdanning er et element i å nå dette målet. Slik er det også en større sjanse for at dyktige medarbeidere blir i DnB NOR, sier Titti Røneid, ansvarlig for selskapets etter- og videreutdanningssatsing.

Undesøkelsen ble gjennomført i 2007/08 blant alle etter- og videreutdanningsstudentene. Rundt 1700 svarte på undersøkelsen.

"
Powered by Labrador CMS