tomater_colourbox
tomater_colourbox

Sunnhetspolitikk på arbeidsplassen

Gjennom å innføre en sunnhetspolitikk, blir personal og ledelse inspirert til å fremme helse og trivsel på arbeidsplassen, ifølge danske Væksthus for ledelse.

Publisert

Forrige uke skrev vi at danske arbeidstakere gjerne vil at sjefen bryr seg om deres livsstil og helse. Nå har Væksthus for ledelse og Lederweb.dk utarbeidet en oversikt over hvordan du som leder kan fremme sunnhet og trivsel på arbeidsplassen.

Helseverktøy

En sunnhetspolitikk er ulike rammer og retningslinjer som skal fremme oppmerksomhet omkring både fysisk og mental velvære på arbeidsplassen. Lederweb skriver at verktøyet skal brukes til å skape en arbeidsplass der både personal og ledelse har det godt.

Ifølge nettstedet bør en sunnhetspolitikk inneholde disse punktene:

  • Arbeidsplassens definisjon av sunnhet, og en kartleging av hvordan livsstil henger sammen med arbeidsmiljø og virksomhetens sosiale ansvar.
  • En bestemmelse av formålet med arbeidsplassens sunnhetspolitikk. Hvilke verdier som ønskes fremmet, og sammenhengen mellom dette og virksomhetens overordnede visjon og øvrige verdigrunnlag.
  • Konkrete mål og handlinger til implementering av sunnhetspolitikken.
  • Bestemmelse av det organisatoriske og innholdsmessige, herunder også ressurser som kreves. (Bl.a. ekspertise og økonomi)
  • Evalueringstidspunkter og evalueringsmetoder, om politikken evt skal fornyes og justeres.

Bør tilpasses

Nettstedet påpeker at det er snakk om generelle retningslinjer, som oftest blir mer vellykket dersom de tilpasses den enkelte arbeidsplass og dens ansatte.

De anbefaler ledere til å forhøre seg med personalet før de begynner planleggingen, og påpeker at en vellykket sunnhetspolitikk vanskelig kan innføres hvis ikke det finnes interesse og engasjement for den blant de ansatte.

Politikken i praksis

Lederweb skriver at en sunnhetspolitikk ofte kan deles i fem faser:

1: OppstartI denne fasen nedsettes en arbeidsgruppe, og man legger en plan for gjennomføringen. Arbeidsplassen kan evt kontakte en autorisert arbeidsmiljørådgiver, som kan hjelpe til i forløpet.

2: AnalyseI de fleste tilfeller har man god nytte av å kartlegge sunnhets- og arbeidsmiljøforhold på arbeidsplassen.

3: KonstruksjonI denne fasen utarbeides et utkast til politikken, med mål og handlingsplaner. Forslaget vedtas av virksomheten i fellesskap.

4: InnføringSunnhetspolitikken og dens handlingsplan innføres og blir fortløpende fulgt opp.

5: EvalueringEtter en stund, gjerne 1-2 år, bør det skje en evaluering som skal danne grunnlag for eventuelle revideringer og nye handlingsplaner.

Les mer om sunnhetspolitikk her

(Kilde : Lederweb.dk)

"
Powered by Labrador CMS