colourbox_senior_diskriminering
colourbox_senior_diskriminering

Diskriminering fortsatt utbredt

Diskriminering av eldre i arbeidslivet er klart lavere enn for fire-fem år siden, men er fortsatt utbredt. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer for 2008.

Publisert

Undersøkelsen er utført av Synovate for Senter for seniorpolitikk (SSP), blant 1 000 yrkesaktive over 15 år og 750 ledere i private og offentlige virksomheter. De har blant annet svart på spørsmål om hvor ofte de i arbeidslivet har opplevd at:

  • Eldre forbigås ved forfremmelser og intern rekruttering
  • Eldre får sjeldnere være med på kurs og opplæring i arbeidstiden
  • Yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres
  • Eldre får mindre lønnsøkninger enn yngre

Halvparten av de spurte svarer at de svært ofte, ofte, eller av og til har opplevd at yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres.

- Tenker ikke rasjonelt

35 prosent av lederne i undersøkelsen svarer at søkere bør ha minst 10 år igjen av yrkeskarrieren, før de vil innkalle vedkommende til jobbintervju.

Per Erik Solem, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), mener dette er en lite rasjonell tankegang:

- Ti år er lenge igjen uansett hva som er øvre aldersgrense. En arbeidsgiver er ikke garantert at en 25-åring blir i ti år. Unge er mer ustabile og skifter jobb oftere, sier han på nettsidene til Senter for seniorpolitikk (SSP).

Skyves ut av ungdommelig image

Undersøkelsen viser at mannlige ledere er mer skeptiske enn kvinnelige, når det gjelder søkere med begrenset antall år igjen av yrkeskarrieren. Solem mener dette henger sammen med at kvinner stort sett jobber i offentlig sektor og menn i privat.

- Eldre arbeidstakere er mer velkommen i det offentlige. I det private varierer det mer. Hotell- og restaurantbransjen ønsker for eksempel å ha et ungdommelig image.

Analyserer ledernes holdninger

Når Solem blir bedt om å definere aldersdiskriminering, svarer han følgende:

- Aldersdiskriminering er negativ forskjellsbehandling som følge av stereotype negative oppfatninger om eldre og av negative følelser overfor eldre. Holdninger til eldre av denne typen kalles alderisme, hvor aldersdiskrimineringen utgjør handlingsaspektet.

Han viser til rapporten "Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft", NOVA 12-2008, hvor han analyserer resultatene fra den delen av barometeret som gjelder ledere, fra 2003 og til og med 2007.

Rapporten kan du lese her

Les hele saken på SSPs nettsider

"
Powered by Labrador CMS