Pc-plager
Pc-plager

Utmattet etter arbeidsdagen

Hver tredje sysselsatte - både unge og eldre - føler seg fysisk utmattet når de kommer hjem fra jobben. Kvinner er mer utsatt for yrkesrelaterte helseplager enn menn.

Publisert

De vanligste plagene er smerter i nakke, skuldre og øvre del av ryggen. Over en av ti oppgir å ha denne typen smerter, og de mener at det helt eller delvis skyldes jobben.

Dette kommer fram i Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelse for 2006, skriver Helserevyen.

Les også: Se opp for ensidig pc-arbeid

" Plager øker med alderenUndersøkelsen fastslår at fysiske helseplager som skyldes arbeid, stiger med alderen. Og flere kvinner enn menn oppgir å ha slike plager.

Tilstanden på det fysiske arbeidsmiljøet ser ut til å være nokså stabilt. Unntaket gjelder dårlig inneklima, som mange flere enn før oppgir at de er utsatt for. Men færre enn før oppgir at de har problemer med det.

Les også: Syk av støv

" Ensidig og belastendeLevekårsundersøkelsen viser at over halvparten av alle sysselsatte står eller går det meste av arbeidstiden. 38 prosent arbeider med gjentatte og ensidige bevegelser det meste av tiden.

21 prosent oppgir at de har høy risiko for belastningsskader i jobben. Og igjen: Det gjelder flere kvinner enn menn.

Powered by Labrador CMS