Seniorpolitikk 2
Seniorpolitikk 2

Stadig flere kvinnelige seniorer

Godt voksne kvinner blir en stadig viktigere ressurs på arbeidsmarkedet. Rundt 200 000 kvinner over 55 år er nå i jobb.

Publisert

Siden i fjor er det blitt 14 000 flere kvinner over 55 år som er i jobb. Det går fram av arbeidsmarkedsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.

På ett år har sysselsettingen blant kvinner over 55 år økt med sju prosent. Det er mer enn dobbelt så stor økning som for andre grupper.

Stor ressurs

- Det er to hovedårsaker til den kraftige økningen. Norske bedrifter har stort behov for arbeidskraft, og vi har fått en generasjon eldre kvinner som i større grad ønsker å være i arbeidslivet, sier konsernsjef Per-Arne Guldbrandsen i bemanningsbyrået Adecco.

Adecco får stadig flere henvendelser fra seniorkvinner som ønsker arbeid. Pågangen er spesielt stor fra dem som ønsker å jobbe i serviceyrker som kantine, salg og kundebehandling, og i helse- og omsorgssektoren.

- Voksne kvinner er en stor ressurs for oss. Mange har lang erfaring fra serviceyrker og er svært kompetente til slike jobber, sier Gulbrandsen.

Generasjonsskifte

Forsker Anne Inga Hilsen i Arbeidsforskningsinstituttet mener økningen viser at kvinner over 55 ikke er helt som sine mødre.

- Dagens seniorkvinner har både utdanning og arbeidserfaring som de ønsker å bruke. Mange har hatt perioder der de har vært hjemme med omsorgsoppgaver, men de har aldri sett på seg selv som fulltidshusmødre.

Hun mener seniorkvinnene i stadig sterkere grad vil følge samme jobbmønster som sine jevnaldrende menn.

- Arbeidslivet er et naturlig sted å være for denne generasjonen kvinner. De merker at de er mer etterspurt på arbeidsmarkedet enn de var bare for få år siden og ser ingen grunn til å trekke seg helt ut, sier Anne Inga Hilsen.

Stødige og pålitelige

Ifølge Adecco er det en tydelig tendens til at flere arbeidsgivere ønsker å ansette seniorkvinner.

- Arbeidsgivere opplever at seniorkvinnene er stødige og pålitelige, og de er lite borte fra jobb. De er rett og slett til å stole på. I et arbeidsmarked hvor temperaturen er høy og utskiftingen av medarbeidere er stor, gir seniorene et viktig bidrag til stabilitet, sier Per-Arne Gulbrandsen.

Fortsatt økning

Han venter at det blir enda flere seniorkvinner i arbeidslivet i årene fremover.

- Kvinner mellom 55 og 62 år tilhører de store etterkrigskullene. Det at de er så mange tilsier at tallet på seniorkvinner i jobb vil fortsette å stige fram mot 2010, sier Gulbrandsen.

(Newswire)

Powered by Labrador CMS