opplæring
opplæring

HR-sjefer tviler på bedriftenes opplæring

Flere enn to av tre britiske HR-sjefer stiller seg tvilende til kvaliteten på opplæringsprogrammene i sin egen virksomhet.

Publisert

I en undersøkelse som er gjengitt i det britiske magasinet Personnel Today går det fram at to tredeler av HR-sjefene tror at bedriftens egen opplæring mislykkes i å utstyre medarbeiderne med nødvendige ferdigheter.

Ledelse, kommunikasjon og dataHR-sjefene er mest skeptisk til opplæringen som gis innenfor ledelse og kommunikasjon.

Men også når det gjelder datakunnskaper svikter opplæringen i 28 prosent av bedriftene, skal vi tro HR-sjefenes egne vurderinger.

Ressursbruken synkerOg kanskje er ikke disse pessimistiske vurderingene helt på jordet. En annen undersøkelse som også er gjengitt i Personnel Today, viser nemlig at ressursene som brukes til opplæring, er på vei ned - særlig i de største virksomhetene.

Ledere i over halvparten av de forespurte virksomhetene med mer enn 5000 ansatte, oppgir at man bruker mindre på opplæring nå enn for ett år siden.

Bare 19 prosent av lederne i bedrifter med mindre enn 250 ansatte svarte det samme.

Tror på nedgangPå spørsmål om planene for det kommende året, svarer 22 prosent av lederne at de forventer høyere ressursbruk innen opplæring. 24 prosent tror den vil synke, mens 46 prosent tror at ressursene som går til opplæring, vil holde seg uforandret.

Powered by Labrador CMS