kraftlinje
kraftlinje

Energisk rekrutteringskampanje

Energibransjen sliter med både forgubbing og rekruttering. Nå går flere av bransjens aktører sammen i en rekrutteringskampanje rettet mot elever i grunnskole og videregående skole.

Publisert

Nedbemanninger og omorganiseringer innenfor energibransjen har ført til en relativt høy gjennomsnittsalder og for få nyansettelser.

For å bøte på problemene har LO-tilknyttede EL & IT Forbundet gått sammen med Energibedriftenes Landsforening (EBL) og KS Bedrift om en ny rekrutteringskampanje.

Målgruppen er i første rekke elever i grunnskolen og videreående skole.

Tvingende nødvendig- Det vil bli stor avgang i årene som kommer. Derfor er det tvingende nødvendig med nyrekruttering, sier avdelingsleder i EL / IT, Tove Johansen, som leder prosjektet.

Hun understreker ifølge forbundets nettsider at man må gå aktivt ut hvis man skal klare å framstå som attraktiv for ungdom, og særlig overfor jenter.

- Bransjen må ha en langt mer offensiv og profesjonell holdning til det å markedsføre seg selv overfor ungdommer og fortelle dem at en jobb i energibedriftene er spennende og utfordrende.

Flere må velge energifagBare fire prosent av elevene på VG1 i videregående skole velger energifag. Målet med kampanjen er å få opp prosenten, og da må man begynne allerede i grunnskolen.

Skal man lykkes, må bransjen selv bidra med å tilby flere lærlingeplasser, understreker Tove Johansen.

Kampanjen har fått det treffende navnet "Jobb med energi".

Powered by Labrador CMS