Arbeidspress hindrer faglig utvikling

Høyt arbeidspress oppgis som den viktigste hindringen for egen, faglig videreutvikling i en ny, dansk undersøkelse om kompetanseutvikling i bedrifter.

Publisert

83 prosent av deltakerne i undersøkelsen svarer at arbeidspress er den viktigste hindringen for egen kompetanseutvikling. 57 prosent svarer økonomi, mens 41 prosent oppgir at den viktigste årsaken er ledelsens nedprioritering av utviklingsarbeid.

Dette kommer fram i en undersøkelse som det danske konsulentselskapet DIEU har foretatt blant over 2000 ledere, spesialister og andre medarbeidere. DIEU arbeider spesielt med strategisk kompetansekartlegging og -utvikling.

Les også: Nordmenn lærer for lite på jobb

Undersøkelsen fra Danmark viser videre at 84 prosent mener de har gode muligheter for å bryte ned barrierene som hindrer sin egen kompetanseutvikling.

" Må ta initiativet selvIfølge et nyhetsbrev fra HR Norge viser undersøkelsen at valg av kompetanseutvikling i stor grad er opp til den enkelte. Man står selv som initiativtaker til egen kompetanseutvikling.

Bare 25 prosent av de spurte opplever sammenheng mellom bedriftens overordnede mål og kompetanseutviklingen. Og hele 60 prosent oppfatter kompetenseutviklingen bare som et personalgode. Bare åtte prosent oppgir at de er blitt fulgt systematisk opp etter opplæringen.

" Blir stadig viktigereKompetansekartlegging vil bli en svært viktig HR-funksjon de neste årene, ifølge konsulent Vigdis Nordahl Hansen, som i samarbeid med HR Norge holder kurs i kompetansekartlegging 18. september.

- Det er viktig at kompetanseutvikling understøtter virksomhetens strategi og forretningsprosesser. Hvis ikke kan det koste virksomheten dyrt, sier hun.

Ressurs- og tidkrevendeHun påpeker at det er tidkrevende å skape et system rundt strategisk kompetanseutvikling.

- Hvis man skal kartlegge for å få en oversikt, kan det være burtkastet, sier hun.

Kartleggingen må være en driver inn i andre prosesser, for eksempel utviklingssamtaler. Kompetansekartlegging må være noe bedriften ønsker å prioritere årlig. Den må bli tilført dedikerte ressurser og være forankret i ledelse og avdelinger.

Les også: Videreutdanning gir tilfredshetsløft

"
Powered by Labrador CMS