Jobbintervju 2
Jobbintervju 2

- Flere kvinner bør søke til utlandet

To trender står mot hverandre i norsk næringsliv: På den ene siden ser vi en stadig økende internasjonalisering. På den andre siden er det vanskelig å rekruttere medarbeidere til internasjonale stillinger, særlig blant kvinner.

Publisert

Næringslivets Hovedorganisasjon og Barne- og likestillingsdepartementet har besluttet i bidra til finansieringen av et prosjekt som skal legge til rette for flere kvinner i internasjonale toppstillinger.

Forprosjektet som har vært i regi av Innovasjon Norge og rådgivningsfirmaet Vipe, får nå vind i seilene.

God rekrutteringspraksis

Målet med prosjektet er å utvikle gode rekrutteringspraksiser for norske bedrifter med internasjonal virksomhet, slik at de kan knytte til seg de beste medarbeiderne - uavhengig av kjønn.

Undersøkelsene i forprosjektet viser at det er mye å gå på før det er full likestilling blant utenlandsstasjonerte medarbeidere i norske bedrifter med internasjonal virksomhet. Bare to av ti i slike stillinger er kvinner.

Samtidig har andelen utenlandsansatte i norske storkonsern doblet seg på 15 år.

Trenger flere spesialister ute

30 av Norges største bedrifter har 65 prosent av arbeidsstokken sin utenfor Norge, og behovet for å flytte kompetente norske medarbeidere utenlands vil øke framover.

Problemet, ifølge forprosjektet fra Vipe og Innovasjon Norge, er at norske arbeidstakere i større grad enn før nøler med å ta steget ut.

Øke rekrutteringen til utlandet

Nettopp derfor mener man det bør prioriteres å øke utenlandsrekrutteringen fra den halvparten av arbeidsstokken som er undeerrepresentert, nemlig kvinner.

Funnene i forprosjektet tyder på at det er en forskjell på hvordan menn og kvinner finner veien til karrierer i utlandet. Mens menn blir forespurt om å ta slike stillinger, må kvinner i større grad signalisere selv at de ønsker å jobbe ute.

Overgang fra norsk likestilling

Overgangen fra en likestilt, norsk arbeidskultur til internasjonale elitemiljøer oppleves også som en barriere for mange.

Les også: Tøft for gravide i globale selskaper

"
Powered by Labrador CMS