Ett kamera kan overvåke hele rommet (Ill. foto: Mobotix)
Ett kamera kan overvåke hele rommet (Ill. foto: Mobotix)

Kan vi sette opp overvåkningskamera?

En bedrift mistenker ansatte for å stjele. Hva sier loven om å montere overvåkningsutstyr på jobben?

Publisert

Hei!

Vi er en bedrift der vi selger varer i et lokale. Bedriften har hatt problemer med ansatte som stjeler ting. Kan vi sette opp kameraer, uten de ansattes viten, og bruke det som beviser?

Advokat Jens Kristian Johansen

Kontrolltiltak på arbeidsstedene er strengt regulert. Det er både regler i arbeidsmiljøloven og i personvernloven. Overvåkning via videokamera er å anse som et kontrolltiltak. Skal du få lov til å gjøre dette, må enkelte vilkår i arbeidsmiljøloven oppfylles.

Krever saklig grunn

Det kreves for det første at du har et saklig formålfor å sette i gang et kontrolltiltak. Videoovervåkning krever i tillegg særskilt grunn, som er mye strengere vilkår. Som regel vil faren for tyveri være en slik saklig og særskilt grunn. Men tiltaket må også stå i forhold til den faren som skal unnvikes. Dette kan variere fra ansatt til ansatt og bedrift til bedrift.

Vanskelig med ansatte

Overvåkningskameraer kan ha som formål å hindre kunder å stjele eller sikre beviser ved ran. Steder med selvbetjening, dyre varer eller mye penger får derfor som regel lov til å drive overvåkning.

Overfor ansatte er det litt vanskeligere siden det kan oppleves krenkende å bli overvåket hele tiden. Her kan du også bruke mindre belastende kontrollmetoder, som opptelling, tilsyn ved tilstedeværelse, eller skriftlig instruks. Du må altså vurdere om overvåkning er for inngripende overfor dine ansatte. Det er som regel avgjørende hva slags varer som selges, om det er en særlig risiko for tyveri, om verdiene av det som blir stålet, hvor de ansatte jobber, og omfang og plassering av kameraer.

Konkret problem

Dersom faren for underslag og tyveri er åpenbar, er det nok til å anse det som tillatt. Men domstolene har kommet til at det er lettere å se overvåkningen som lovlig dersom det har vært konkrete problemer. Dersom du har dokumentert at ting forsvinner, og at andre tiltak ikke fungerer, kan det derfor være lettere å anse kameraer som et lovlig tiltak.

Om du ønsker å innføre kameraer, må dette, og alle andre kontrolltiltak uansett tilpasses situasjonen. Det kan for eksempel ikke være kameraer på sensitive områder, som pauserom, doer og garderober. Kamera over kasser, butikk hyller og på varelageret er lettere å godta.

Husk å drøfte

Uansett er det en del ting som må gjøres før du etter i gang med overvåkning. Det ene er at det drøftes med de tillitsvalgte. Formålet må klargjøres overfor de ansatte, så skal du bruke det overfor ansatte, må du ikke si at det bare skal brukes overfor kunder. Og det må settes opp skilt om at området er videoovervåket.

Trusselen kan være nok

Drøftingen har en utilsiktet, men hyggelig bieffekt. Det kan hende at det er nok at du informerer de ansatte og tillitsvalgte om at du har lyst til å overvåke arbeidsplassen, og gjør klart at fortsetter forsvinningene, vil det være lov å sette opp kameraer.

Dermed får uredelige ansatte en sjanse til å holde opp med naskeriet. Og da er det ikke sikkert du trenger kameraene, noe som sparer deg for tid og penger, og ansvaret for å sikre at personvernsreglene er fulgt.

Bestill et abonnement på Personal og Ledelse her, eller last ned en PDF av siste nummer her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS