Innhold fra annonsør

Eivind Arntsen og Evy Therese Nærø
Eivind Arntsen er daglig leder og Evy Therese Nærø er COO i Juridisk ABC som står bak LawAi.

HR kan effektivisere seg på arbeidsrett med AI-løsning

I september lanserte Juridisk ABC AI-løsningen LawAi, en tjeneste på arbeidsrett skreddersydd for HR og ledere.

Slik laget de LawAi

LawAi er egenutviklet av Juridisk ABC og bygger på proprietær norsk språkteknologi, kombinert med generativ AI gjennom Chat GPT.

Kildene i LawAi er norske, åpne, kvalitetssikrede og kuraterte. Der er en stor redaksjon som har laget og kvalitetssikret innholdet. De har rundet ti ansatte og har i tillegg over tjue partnere som har jobbet med løsningen.

Alt kurs- og treningsmaterialet til Juridisk ABC er lagt inn i AI-løsningen, i tillegg til hundrevis av dokumenter: Lover og dommer på arbeidsrettsfeltet, sjekklister og dokumentmaler.

Mer enn 100 videoer og podcaster er lagt inn, og LawAi har gjort om tale til tekst som den skjønner.

Alt er lagt inn i en vektorisert database hvor informasjon grupperes etter temaer.

Teknologien er så blitt trent på dette materialet: – I sum ligger det et enormt bibliotek inne i løsningen, sier Arntsen.

awAi er spisset kun på arbeidsrett og blir dermed meget god på det feltet.

Arntsen sammenligner LawAi med en superstudent som leser alle tekstene, får med seg alle forelesningene og husker alt den er blitt fortalt.

Kildene må naturlig nok oppdateres kontinuerlig etter hvert som det skjer endringer i lover, forskrifter og rettspraksis. Som eksempel nevner Arntsen reglene for innleie av arbeidskraft. Her har det vært flere lovendringer de senere årene, og LawAi gir svar basert på gjeldende rett.

– Tjenesten er en god AI-basert arbeidsrettsrådgiver og et juridisk førstelinjeverktøy. Man kan stille LawAi et spørsmål og få et begrunnet svar, basert på norske, kvalitetssikrede rettskilder, forklarer gründer Eivind Arntsen til HR-magasinet.

Med LawAi kan ledere og HR-profesjonelle spare tid på repetitive og tidkrevende rutiner. Man kommer raskere fram til riktig svar.

Paradigmeskifte

Eivind Arntsen viser til at AI er et paradigmeskifte for hele samfunnet. Gjennombruddet kom da Chat GPT ble lansert i november 2022. Siden har det vært og er en rivende utvikling.

Arntsen bidrar selv med disruption på arbeidsrettsfeltet gjennom LawAi.

Juridisk ABC er den eneste aktøren som tilbyr en slik HR-løsning på det norske markedet.

De selger også LawAi og Arbeidsrettsakademiet som en pakke. En rekke kunder har tatt i bruk løsningen siden lanseringen i september, og antall brukere øker jevnt.

Slik fungerer løsningen

LawAi er konstruert for kun å svare på juridiske spørsmål. Den er ikke laget for jurister eller advokater, men profesjonelle sluttbrukere.

– AI må ikke sees på med frykt som noe farlig, men tvert imot som et verktøy og en mulighet. LawAi gir trygghet for HR, sier COO Evy Therese Nærø.

LawAi søker informasjon innenfor kvalitetssikrede kilder. Verktøyet svarer og kommer med forslag til videre prosedyre, inkludert utkast til brev.

– LawAi hjelper deg i gang. Du får et utkast, og du kan raffinere ved å spisse spørsmålene videre, forklarer Arntsen.

Der er lett å kommunisere med LawAi, og brukeren kan bruke et naturlig språk.

Og LawAi sier fra om det ikke finnes noe enkelt svar på det aktuelle juridiske spørsmålet.

Løsningen kjører på europeiske servere, noe som gir høy datasikkerhet.

tre personer ser på en PC-skjerm
I tillegg til de ansatte i Juridisk ABC har flere titalls partnere bidratt til å fylle biblioteket til LawAi.

Effektiviserer hverdagen til HR

HR-medarbeidere er typisk ærekjære og ønsker å tilfredsstille. HR-avdelinger flest består av 1-3 konsulenter som mottar mange spørsmål.

– Det er mye lovverk knyttet til arbeidsforhold og strenge krav til prosesser. Med konsekvenser om man trår feil. Hvor går grensene, eksempelvis til styringsrett og oppsigelse, sier Arntsen.

Ved å støtte seg på AI kan lederen eller HR-medarbeideren få et utgangspunkt som sparer dem for tid som i stedet kan brukes til å jobbe strategisk og med de store spørsmålene.

– Med AI kan man gjøre juridiske oppgaver raskere og bedre. Man får frigjort tid til å gjøre mer. Målet er ikke å redusere antall HR-medarbeidere, men at de skal jobbe mer effektivt og smartere, understreker gründeren.

Arntsen viser til rapporten «The Jagged Technological Frontier» fra Harvard som bl.a. konkluderte med at de som brukte Chat GPT 4 utførte 12,2% flere oppgaver og ble 25,1% raskere ferdig. De mest erfarne og sterkeste konsulentene fra BCG økte prestasjonene med 17%, mens de yngste økte med hele 43%.

Også innen HR kan det forventes at det er de unge medarbeidere oppnår det aller største effektiviseringen. De føler seg mer usikre og trenger å søke seg fram til klare svar.

20 år med arbeidsrett

Eivind Arntsen har jobbet med arbeidsrett i snart 20 år og har flere ganger vært tidlig ute i nye kanaler: Podcaster, blogg, webinarer, digitale kursplattformer.

Han fikk ti års erfaring fra forlagsbransjen før han ble advokat. Erfaringen tok han med seg da han etablerte Juridisk ABC. Mer enn 300 ledere har vært gjennom Arbeidsrettsakademiet.

– Vi har utviklet Juridisk ABC siden 2010 og er ikke en døgnflue, sier han.

Og nå er det Eivind Arntsen den første til å bringe AI inn i advokatbransjen.

Utvikles videre – 2.0 før sommeren

Juridisk ABC er nå i en scale up-fase. Selv om LawAi har vært i aktiv bruk i flere måneder, skal det investeres betydelig i videre utvikling.

I fjor sommer kom investoren Sigurd Aase inn med kapital og eier 50%. Til Finansavisen har han sagt at han framover vil investere «whatever it takes».

– Erfaringen til Aase er vel så viktig som kapitalen, sier Arntsen.

Han understreker at de første seks månedene med drift av LawAi har vært starten på bruk av en ny teknologi.

– Vi har kommet langt, men er ikke i mål. Teknologien er ikke perfekt, men den er lærende og blir stadig bedre i sine svar, sier Arntsen.

Før sommerferien skal versjon 2.0 lanseres. Fra LawAis roadmap nevner Juridisk ABC følgende funksjoner som forventes på plass i neste fase:

  • Bedre dialog og interface
  • Virksomhetens egne kilder kan integreres
  • Verktøy for å lage dokumenter
  • Kvalitetssjekk av egne kontrakter og dokumenter
  • Verktøy for å analysere dokumenter
  • Compliance-agent som følger opp virksomheten gjennom året
  • Tilbakemelding og karakter på respons
Powered by Labrador CMS