gravid mage
gravid mage

Unngå diskriminering av gravide

Likestillingsloven fastslår at det er forbudt å forskjellsbehandle kvinner og menn på bakgrunn av kjønn. Her er Likestillings- og diskrimineringsombudets råd for hvordan du som arbeidsgiver unngår å diskriminere og bryte loven.

Publisert

Forskjellsbehandling handler ikke bare om å behandle kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn, men også at en kvinne settes i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel.

Det samme gjelder hvis en kvinne eller en mann settes i en dårligere stilling enn ellers fordi vedkommende har utnyttet permisjonsrettigheter.

Det betyr at det er like ulovlig å diskriminere menn som tar ut foreldrepermisjon som å diskriminere kvinner som gjør det samme.

Ikke spør om graviditet under intervjuet

Når du skal ansette en ny medarbeider og har kandidatene inne til intervju, skal du ikke stille spørsmål om graviditet og familieplaner. Ikke fordi det er ulovlig i seg selv å vise interesse, men fordi du simpelthen ikke har lov til å legge vekt på svaret du får.

Det er nemlig ulovlig å la være å ansette en kvinne fordi hun er gravid. Det er også ulovlig å trekke tilbake et jobbtilbud eller å la være å forlenge vikariater og arbeidskontrakter med den samme begrunnelsen.

Her hjelper det stort sett ikke hvilke ulemper det medfører for deg som arbeidsgiver at den nyansatte forsvinner ut i permisjon etter kort tid.

Absolutt forbud mot diskriminering

Forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet, fødsel eller lovbestemt kvote av foreldrepermisjonen (tre uker før fødsel for mor, og seks uker etter fødselen for både mor og far) er absolutt.

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon utover lovbestemt kvote kan bare godtas unntaksvis og i særlige tilfeller. Det skal svært mye til før ulempene for arbeidsgiver i denne forbindelse anses å være så tungtveiende at hensynet til arbeidstakeren må vike.

Krav på samme lønnstillegg

Ansatte - kvinner eller menn - som er ute i foreldrepermisjon, har krav på de samme generelle lønnstilleggene som andre ansatte. Medarbeidere i foreldrepermisjon, har krav på å få delta i lønnsforhandlinger.

Ikke hold ansatte i foreldrepermisjon utenfor generelle bonusordninger. Bonusutbetalinger som er basert på individuelle resultater, bør ta hensyn til det arbeidet den ansatte bidro med før foreldrepermisjonen.

Ikke gjør forskjell på ansatte i permisjon og ansatte som er sykmeldt deler av året når bonus skal utbetales. Denne typen forskjellsbehandling kan fort bli ansett som et brudd på likestillingsloven.

Samme stilling og samme lønn

En ansatt som har vært i foreldrepermisjon, har krav på å få komme tilbake til en stilling med samme lønn og på samme nivå som før. Det betyr ikke at det er forbudt å endre arbeidsoppgavene, men de skal være likeverdige med dem medarbeiderne hadde før permisjonen.

Skal du gjøre endringer, må du kunne vise til en saklig begrunnelse som ikke har noe med graviditet, fødsel eller permisjon å gjøre.

Det kan være i strid med likestillingsloven om ansatte ikke blir vurdert som kandidater til forfremmelser fordi de er i foreldrepermisjon. At du i så fall blir nødt til å sette inn en stedfortreder i resten av permisjonstiden, er ingen unnskyldning.

Arbeidgiver bør møte gravide med åpenhet

Som arbeidsgiver kan du vinne mye på å møte gravide med åpenhet. Om noen forteller på et jobbintervju at de er i lykkelige omstendigheter, kan du tolke det som et tegn på ærlighet.

Som fremtidig arbeidsgiver blir du vist stor tillit. Å besvare denne tilliten på en positiv måte, kan gi deg lojalitet og engasjement tilbake.

Kvinnelige ansatte som stoler på at arbeidsgiveren har gode holdninger, vil banke på døra til sjefens kontor og fortelle om en graviditet tidligere enn om de er redde for konsekvensene. Dermed får du også mer tid til å finne en god vikar.

Godt omdømme for bedriften

Det bidrar til et godt omdømme for bedriften å legge til rette for gravide og småbarnsforeldre. Dette vitner om nytenkning og modernitet, og man får de søkerne man fortjener.

Gravide som blir forbigått og forskjellsbehandlet i arbeidslivet utgjør den største klagebunken hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

"
Powered by Labrador CMS