Utprøving av selvregistrering startet 1. september på ankomstsenteret i Råde i Østfold.(Illustrasjonsfoto:Karine H. Henriksen)

Kortere vei fra asylmottak til jobb

ARBEID: Denne uken startet utprøving av et nytt elektronisk verktøy der flyktningene selv registrerer sin kompetanse og arbeidserfaring mens de sitter i mottak. Tilbudet skal gjøre det lettere å få brukt den kompetansen flyktningene har.

Publisert
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

- Vi ønsker at flyktningene skal komme i jobb så fort som mulig. Tidlig kompetansekartlegging kan bidra til å avdekke utdanningsnivå, arbeidserfaring, språkerfaring og annen relevant kompetanse, slik at det kan legges til rette for målrettede tiltak, som opplæring eller arbeid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Utprøving av selvregistrering startet 1. september på ankomstsenteret i Råde i Østfold.

Det skal være frivillig å registrere sin kompetanse, men tilbudet skal gis til alle flyktninger over 16 år som bor på mottak, privatboende asylsøkere og kvoteflyktninger. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har utviklet kartleggingsverktøyet, i samarbeid med Utlendingsdirektoratet og IMDi.

Viktig sammen med karriereveiledning

Om kort tid vil flyktningene også få tilbud om karriereveiledning basert på selvregistreringen.

- Det er viktig å komme raskt i gang med karriereveiledning som oppfølging til selvregistreringen. Å gi tilbud om veiledning på et tidlig tidspunkt, kan bidra til at den enkelte innvandrer tar mer informerte valg, sier innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Registreringsverktøyet tilbys på de 13 mest vanlige språkene blant asylsøkere, i tillegg til norsk. Dermed kan de aller fleste flyktningene gjennomføre kartleggingen på et språk som de forstår godt.

Utprøvingen utvides

Om en måned skal utprøvingen også skje ved et av de ordinære mottakene. Løsningen vil deretter bli introdusert på alle integreringsmottakene når de er etablert, mot slutten av året.

Vil følge flyktningen

- Det er et mål at selvregistrering av kompetanse skal gi flyktninger bedre og raskere tilbud. Saksbehandlingen blir mer effektiv, siden informasjonen vil følge den enkelte flyktningen i videre kontakt med offentlige instanser, sier Gina Lund, direktør i Vox, nasjonal fagorgan for kompetansepolitikk.

Registrert kompetanse skal gjøres tilgjengelig for og benyttes av forskjellige aktører som jobber med kvalifisering og integrering av flyktninger, som IMDi, karrieresentre, Nav, NOKUT og kommunene. Opplysningene skal ikke påvirke utfallet av asylsøknader.

(NTB)

Powered by Labrador CMS