ScanStockPhoto_image_113163
ScanStockPhoto_image_113163

Nesten ingen har personvernombud

Datatilsynet anbefaler alle virksomheter å opprette egne personvernombud. Likevel er ordningen så godt som ukjent.

Publisert

Har ledelsen rett til å lese de ansattes e-post? Hvem har tilgang til opplysningene i personalmappen? Kan bedriften installere systemer som overvåker og begrenser internettbruken på arbeidsplassen?

Slike spørsmål kan personvernombudet hjelpe til med å vurdere - dersom det hadde vært et slikt ombud på arbeidsplassen.

Suksess i SverigeDa personopplysningsloven trådte i kraft i 2001, anbefalte Datatilsynet samtidig alle virksomheter å opprette egne personvernombud. Men så langt har tilsynet talt for døve ører.

Inntil i fjor var det bare 19 slike ombud i hele landet. Nå har Datatilsynet registrert 64, melder Finansfokus, som utgis av Finansforbundet.

Annerledes er det i Sverige. Der er det nå 3284 personvernombud, enda de fikk sin lovgivning på området samtidig som Norge.

" Manglende markedsføringDatatilsynet innrømmer at ordningen ikke har vært godt nok markedsført.

- Svenskene har nok jobbet litt bedre med å sette fokus på hva bedriftene kan tjene på å ha et slikt ombud, sier seniorrådgiver Katrine Berg i Datatilsynet til Finansfokus.

Ombudet vil få erfaring og kompetanse på personvernspørsmål som kan være en nyttig ressurs for både ledelse, ansatte og tillitsvalgte. Det er ressursbesparende at noen har satt seg skikkelig inn i lovverket.

Fritas for meldepliktHvem som helst i bedriften kan utnevnes til personvernombud, men ikke noen i ledelsen.

Dersom ombudet blir godkjent, fritas virksomheten for meldeplikten til Datatilsynet. Dermed oppnår man visse byråkratiske besparelser.

Ordningen med personvernombud er frivillig. Men bestemmelsene i personopplysningsloven må selvsagt følges uansett, enten man har et eget ombud eller ikke.

Powered by Labrador CMS