dataskjerm
dataskjerm

Alle bransjeregler på ett sted

Etter et omfattende arbeid er de siste fem bransjene på plass. Dermed er statens nye nyttenettsted regelhjelp.no ferdig utbygd, med alle regler som regulerer til sammen 55 bransjer samlet på ett sted.

Publisert

Fra i dag får de aller fleste ansatte, arbeidsgivere og HMS-ansvarlige i Norge hjelp til å finne fram i regelverket for sin bransje. Fem nye bransjer får regelverksinformasjon på Regelhjelp.no, som nå er ferdigstilt.

Målgruppene for Regelhjelp.no er arbeidsgivere, ansatte og HMS-ansvarlige som trenger å orientere seg om sin bransje.

Forståelig for ikke-jurister

Regelhjelp.no dekker krav til arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, plantehelse, produkter og forbrukertjenester.

Det er gjort et omfattende arbeid for å gjøre regelverket forståelig og tilgjengelig for ikke-jurister.

De fem etatene bak nettstedet har prioritert kravene. De viktigste kravene er de kravene etatene prioriterer å føre tilsyn med.

For hver bransje finner du også lenker til oversikter over andre krav som gjelder for bransjen, og du kan abonnere på nyheter som gjelder din bransje.

Fem nye bransjer på plass

" De nye bransjene som nå får regelhjelp er næringsmiddel- og drikkevannproduksjon, veterinær- og andre dyrehelsetjenester,vannforsyning, barnehager og dagsentra og gods- og transportsentraler, parkeringstjenester, bomstasjoner, havne- og kaianlegg.

Stort behov

Avsløringer av mangelfull hygiene på restauranter og gatekjøkken, manglende kunnskap om kjemikalier i industrien og manglende rutiner for oppfølging av krav til arbeidsmiljø viser behovet for et nettsted som Regelhjelp.no, mener regjeringen.

Nettstedet har mer enn 500 besøk daglig, og nærmere 3000 abonnenter på nyhetstjenesten.

Fem etater

Fem offentlige etater står bak nettstedet: Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Mattilsynet Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Statens forurensningstilsyn

Nettstedet er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Alle tjenestene er gratis.

Powered by Labrador CMS