Beate Gangås
Beate Gangås

Vil lovfeste rett til heltid

- Det er utrolig dårlig personal- og likestillingspolitikk å ansette folk i deltidsstillinger når de ønsker å jobbe fulltid, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. 

Publisert

Ombudet mener at bruken av deltidsarbeid har utviklet seg til å bli et stort samfunnsproblem.

Ifølge Dagsavisen tar hun til orde for å innføre en lov som gir alle ansatte i staten og kommunene rett til heltidsstillinger.

Beate Gangås argumenterer ut fra et likestillingsperspektiv. Deltid er langt mer utbredt blant kvinner og i typiske kvinneyrker, enn blant menn.

" Ikke til å leve avLovfestet rett til heltid vil gjøre det enklere for de mange kvinnene som jobber ufrivillig deltid, mener Gangås. 42 prosent av alle kvinnelige arbeidstakere står i deltidsstillinger i dag.

- Mange kvinner ansettes i stillinger det ikke er mulig å leve av. Dermed må de ta flere jobber, sier Gangås til Dagsavisen.

Kvalitet og forutsigbarhet Men i tillegg til kjønnsperspektivet peker Likestillings- og diskrimineringsombudet også på andre poenger:

- Heltidsstillinger vil øke forutsigbarheten for de ansatte og kvaliteten på arbeidet som de utfører. Det er et paradoks at mens behovet for kompetent arbeidskraft øker, ansettes stadig flere i deltidsstillinger, sier Beate Gangås.

Powered by Labrador CMS