Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen

– I rute til å rekruttere 5.000 nye revisorer innen 2026

Revisorforeningen og de fem største revisjonsselskapene gikk for et drøyt år siden hardt ut og fortalte om vekstambisjonene de kommende årene. Det første året har vært en suksess for rekrutteringen til bransjen.

Vinteren 2022 gikk Revisorforeningen og de fem største revisjonsselskapene i Norge ut med budskapet om at bransjen skal ansette over 5.000 revisorer de kommende fem årene for å dekke behovet for nyansettelser. Det var første gang de konkurrerende selskapene søkte sammen for å løse en bransjeutfordring.

Revisorforeningen har gjennomført en rekrutteringsundersøkelse der samtlige av de største selskapene, i tillegg til en rekke mindre, har svart på undersøkelsen. Der har de oppgitt hvor mange søknader de har mottatt i 2022, hvor mange de ansatte og lønnen til de nyansatte.

Søknadsøkning i 2022

Tallene for 2022 viser at bransjen er godt på vei mot å nå målsettingen. I 2022 ansatte bransjen 800 nye revisorer. Undersøkelsen viser at revisjonsselskapene har ansatt 13 prosent flere medarbeidere i 2022 sammenlignet med 2021. EY, PwC og BDO var de tre selskapene som rekrutterte flest ansatte til revisjonsbransjen.

Det var 11 prosent flere søkere til bransjen i 2022 enn i 2021.

– Vi synes det er gledelig å se at det både er langt flere søkere til revisjonsbransjen i 2022 sammenlignet med året før, i tillegg til at det også er en fin økning i antall nyansatte. Vi er med andre ord i rute til å nå målet om 5.000 nye revisorer innen utgangen av 2026, sier Karen Kvalevåg, adm. direktør i Revisorforeningen, og legger til:

– Kampen om de beste talentene er knallhard, og vi synes det er fint å se at det gror godt blant fremtidens revisorer som skal bygge tillit i samfunnet i årene som kommer.

Lønnen øker

Det er imidlertid ikke bare antall ansatte og søkere som øker, det gjør også fastlønnen til de nyansatte, som i snitt har vokst med 9 prosent sammenlignet med 2021. Lønnen til de nyansatte avgjøres i hovedsak av hvilken type utdanning de har. Nyansatte med mastergrad i regnskap og revisjon tjener best.

Blant nyutdannede med mastergrad i revisjon og regnskap er fastlønnen 550.000 kroner i snitt, mens med mastergrad i økonomi og administrasjon er snittlønnen 535 000.

– Det er liten tvil om at lønn fremdeles er en viktig konkurransefaktor. Det er også fint å se at de med mastergrad i regnskap og revisjon får uttelling for dette fra dag en, sier Kvalevåg.

Rekrutterer flest fra NHH og BI

Det er fra NHH og BI revisjonsselskapene rekrutterer flest medarbeidere. Totalt har 47 prosent av de nyansatte i revisjonsbransjen i 2022 bakgrunn fra en av de to studiestedene.

– NHH og BI er to store studiesteder for økonomistudenter, og dermed er det naturlig at bransjen rekrutterer herfra. Vi synes imidlertid det er svært gledelig å se at rekrutteringen er god helt fra Universitetet i Tromsø i nord til Universitetet i Agder i sør, og også fra flere studiesteder utenfor Norges grenser, forteller Kvalevåg.

Revisorforeningen og de fem største revisjonsselskapene lanserte en kampanje i 2022 som viser verdien av revisjon, med hovedmål om å tiltrekke enda flere talenter til bransjen. Kampanjen har vært synlig i digitale kanaler og i bybildet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Vi vet fra befolkningsundersøkelser at alt for få vet hva en revisor faktisk gjør. Klarer vi å nå ut til de unge med fakta om yrket er jeg overbevist om at mange flere vil vurdere en karriere innen revisjon. Jobben er variert, du jobber i team, du får tett kontakt med ledelsen hos kundene og får ta del i mange viktige vurderinger, forteller Kvalevåg.

(Revisorforeningen/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS