Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Flere sykmeldes på grunn av psykiske lidelser

Det legemeldte sykefraværet for personer under 30 år viser en betydelig økning i andelen tapte dagsverk på grunn av psykiske lidelser

Publisert

De siste ti årene fra 2009 har andelen psykiske lidelser økt fra 19,0 prosent til 22,3 prosent blant yrkesaktive under 30 år, ifølge Nav.

Kvinner har den største veksten i tapte dagsverk knyttet til psykiske lidelser for de under 30 år. Hvis vi ser bort i fra svangerskapsplager, står psykiske lidelser for over 30 prosent av de tapte dagsverkene i denne gruppen i 4. kvartal 2018. For menn under 30 år er andelen 20 prosent i 4. kvartal 2018.

Andelen muskel- og skjelettlidelser har i samme periode hatt en kraftig nedgang. Ser vi de to diagnosegruppene sammen har de utgjort litt over 50 prosent av de tapte dagsverkene siden 2009.

Det er en dreining fra muskel- og skjelettlidelser til psykiske lidelser i alle aldersgrupper, men dreiningen er størst for de under 30 år. Totalt sett har det legemeldte sykefraværet for unge under 30 år vært stabilt på omkring 4,0 prosent de siste årene, det er altså årsakene til sykefraværet som har endret seg.

Det legemeldte sykefraværet totalt sett er stabilt på 4,9 prosent. Det egenmeldte er på 0,8 prosent, slik at det totale sykefraværet er 5,8 prosent. Det legemeldte sykefraværet er 6,7 prosent for kvinner og 3,8 prosent for menn.

Powered by Labrador CMS