Ill.foto:Colourbox

Nytt grunnbeløp er 99 858 kroner

Folketrygdens grunnbeløp reguleres årlig. Fra 1. mai 2019 er det 99 858 kroner.

Publisert

Grunnbeløpet (G) benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år. Til grunn for reguleringen ligger forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste år. Beløpet er oppjustert fra 96 883 kroner i 2018, altså en økning på 2 975 kroner.

Powered by Labrador CMS