streik oslo uni
streik oslo uni

Hvilke rettigheter har jeg hvis det blir streik i skolen eller barnehagen?

Dersom det blir streik i barnehagen eller på skolen, hvilke rettigheter har jeg som arbeidstaker slike situasjoner? Kan jeg bli hjemme fra jobb for å passe barna? Og har jeg i så fall krav på lønn?

Publisert

Hei

Hvilke lover og regler gjelder ved streik? Kan jeg bli hjemme fra jobb for å passe barna? Og har jeg i så fall krav på lønn?

Jens Kristian Johansen i Grette.

Utgangspunktet for å løse en slik utfordring er dialog og samarbeid mellom partene. Partene har naturlig nok, om ikke en direkte, en gjensidig interesse av at problemer som kan få konsekvenser for arbeidet som følge av arbeidstagers private forhold, løses i minnelighet.

Arbeidsgiver har behov for sine ansatte i det daglige virke, og arbeidstakeren har behov for lønn. Å leie inn barnepassere privat er i de fleste tilfeller en dyr løsning for arbeidstakeren, og i andre en utilgjengelig ressurs.

Den mest vanlige løsningen er at arbeidstakeren bruker noen av sine feriedager i streikeperioden. En del arbeidstakere inngår også avtaler med arbeidsgiver om å få permisjon uten lønn i streikeperioden, noen få får også permisjon med lønn.

En del arbeidstakere har også mulighet til å jobbe hjemmefra, og da kan dette være en god løsning som tilfredsstiller begge parters interesser. Blant gode (og kreative) eksempler på løsninger finnes også bedrifter som egenhendig, eller ved spleiselag mellom arbeidstakerne, har leid inn barnepasser til et av kontorets møterom hvor arbeidstakernes barn er samlet.

I store og mellomstore bedrifter er det ofte også et betydelig antall arbeidstakere i samme posisjon. Ved dialog og samordning av interesser arbeidstakerne mellom vil også gjennomslagskraften overfor en i utgangspunktet motvillig arbeidsgiver bli sterkere.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål og er Ledernetts ekspertpanel i juridiske spørsmål. For mer informasjon: www.grette.no

Powered by Labrador CMS