utdanning.jpg
utdanning.jpg

Rekordmange har søkt høyere utdanning

I 2013 har tallet på søkere nådd et nytt rekordnivå med 120 000 personer. Det tilsvarer en økning på 50 prosent fra år 2000 melder NIFU.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Den største veksten har vært innen realfaglig og teknologiske utdanninger, og økonomiske og administrative fag, det kommer frem i en ny NIFU-rapport som gir en oversit over utviklingen til høyere utdanning siden år 2000.

Økningen kan ifølge NIFU forklares ved økt tilbøyelighet til å søke høyere utdanning i befolkningen. De resterende 40 prosent kan forklares ved økning i ungdomskullenes størrelse og befolkningen for øvrig.

- Økt tilbøyelighet til å søke høyere utdanning i befolkningen synes ikke å kunne forklares av konjunkturbetingede svingninger i arbeidsledighetsnivået, ettersom det på tross av finanskrisen totalt sett har vært en nedgang i arbeidsledigheten i den perioden vi har sett på, forteller NIFU-forsker Per Olaf Aamodt til nifu.no.

Andre forhold som påvirker kan være strukturelle endringer i kompetansebehovene i arbeidsmarkedet, utviklingen i utdanningssystemet, rekrutteringskampanjer og at befolkningens generelle utdanningsnivå har endret seg.

- I tillegg har både andelen av ungdomskullene som får studiekompetanse og andelen som har foreldre med høyere utdanning økt. Begge disse forholdene kan ha bidratt til en økning i ungdoms tilbøyelighet til å ta høyere utdanning, forklarer Aamodt.

(NIFU)

"
Powered by Labrador CMS