interessetvist og arbeidskamp
interessetvist og arbeidskamp

Ny bok - Interessetvist og arbeidskamp

"Interessetvist og arbeidskamp" gir en innføring i kollektiv arbeidsrett og er utgitt av Gyldendal Akademisk. Boken er skrevet av advokatene Christopher Hansteen, Sigurd-Øyvind Kambestad,  Einar Stueland og Hans Christian Monsen. 

Publisert

Forfatterne følger en interessetvist om tariffavtale fra oppsigelse av avtalen, gjennom forhandlinger, plassoppsigelse, mekling, tvungen mekling, plassfratredelse, streik eller lockout, avstemminger og fram til ny avtale.

Historien og rettspraksis blir beskrevet på en pedagogisk og grundig måte og som gir leseren gjenkjennelighet og bred innsikt.

Interessetvist og arbeidskamp viser de mulighetene som ligger i lov- og avtaleverk, avdekker gråsoner og tydeliggjør begrensninger. Forfatterne sammenholder norsk og internasjonalt regelverk på området og viser viktige utviklingstrekk.

Boken kan anbefales til av alle som reiser tvistesaker/forhandler og kan blant annet kjøpes via Gyldendal Forlag.

Powered by Labrador CMS