Grafen viser tallene fra 1. kvartal 2016.
Grafen viser tallene fra 1. kvartal 2016.

232 000 midlertidige ansatte

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (SSB) viser at det var 205 000 midlertidig ansatte per I 1. kvartal 2016. Tall for 3. kvartal 2016 viser nå 232 000 midlertidige ansatte, det vil si 25 000 flere enn i samme kvartal året før.

Publisert

Totalt utgjorde dette 8,3 prosent av alle ansatte i 1. kvartal 2016.

Samlet for alle næringer vokste omfanget av midlertidige ansettelser fra 8,4 til 9,4 prosent. Høyest, med 17 prosent av de ansatte, var andelen innenfor personlig tjenesteyting samt overnattings- og serveringsvirksomhet.

Deretter fulgte helse- og sosialtjenester, samt undervisning, med andeler på 12-13 prosent.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS