Hege Ulveland er rektor ved NKI.
Hege Ulveland er rektor ved NKI.

- Vi har lagt spesiell vekt på mangfold

I et arbeidsmarked med stadig økende behov for fagkompetanse, lanserer NKI høsten 2022 fagskoleutdanningen «HR-konsulent» med fokus på praktisk personalarbeid og mangfoldkompetanse. Utdanningen er delt opp i sju emner og gir totalt 60 studiepoeng. Den nye nettutdanningen er ikke bransjespesifikk og passer for alle kandidater som ønsker et kompetanseløft innen HR-området.

Det er stor konkurranse i arbeidsmarkedet, og krigen om talentene er i aller høyeste grad levende. Viktigheten av å finne de rette ressursene til ulike roller i arbeidslivet øker, og kostnaden ved å bomme i en ansettelse kan være svært høy.

Med lav arbeidsledighet og stort kompetansebehov er det enda mer krevende å tiltrekke seg de rette menneskene til ledige stillinger. Dette gjenspeiler seg i etterspørselen etter HR-medarbeidere, og i april hadde Finn.no nærmere 400 stillinger innenfor området.

Praktisk utdanning

NKI anerkjenner behovet i markedet, og lanserer høsten 2022 en HR-utdanning med fokus på yrkesnært og praktisk personalarbeid. Samtidig ønsker NKI å styrke HR-medarbeidere sin kunnskap knyttet til mangfoldkompetanse for et fremtidsrettet og bærekraftig arbeidsliv.

Utdanningen vil fokusere både på arbeidslivspsykologi, lovverk, organisasjonsutvikling, samt utvikling av den enkelte ansatte. Inkludering og mangfold står sentralt i hele utdanningsløpet.

Utdanningen består av emnene Rekruttering og mangfold, Oppstart og oppfølging av medarbeidere, Inkluderende organisasjonskultur og konkurransekraft, Personalforvaltning, Kompetanseutvikling, Mangfoldsledelse og konkurransekraft og Permitteringer og avslutning av arbeidsforhold. Emnene kan tas samlet eller enkeltvis.

Fleksibel oppstart

NKI tilbyr alle sine utdanninger som nettstudier, og HR-konsulent vil lanseres med fleksibel oppstart, noe som betyr at du kan starte når du vil og styre din egen progresjon. Dette gjør studietiden fleksibel, og tilgjengeliggjør utdanningen for kandidater som er i jobb.

En emnebasert og nettbasert tilnærming gjør en krevende studiehverdag enklere å håndtere for deltidsstudenter som er i jobb, og potensielt også skal manøvrere en familiesituasjon sammen med studiene.

- Vi gleder oss til å lansere en svært relevant utdanning, som kan være med å løfte HR-arbeidet både i næringslivet og offentlig forvaltning. Vi har lagt spesiell vekt på mangfoldperspektivet i utdanningene, da vi ser at dette er et stort fremtidig behov i arbeidslivet, sier rektor ved NKI, Hege Ulveland.

Utnytter teknologien

- Utdanningen gir god formalkompetanse, og vil også være nyttig for dem som søker etter- og videreutdanning innenfor feltet, fortsetter hun.

- Vi har jobbet tett med ressurser og aktører sentralt innenfor HR og rekruttering for størst mulig relevans og nytteverdi, forteller Ulveland.

- Alle våre utdanninger fokuserer på digital læring, der vi strekker oss etter å utnytte pedagogisk innhold og teknologi for best mulig læringsutbytte, fortsetter hun.

- Vi ønsker å være en relevant aktør innen etter- og videreutdanning, og derfor er fleksibilitet og tilgjengelighet for den enkelte student essensielt i vårt utdanningstilbud, avslutter rektor ved NKI.

(NKI)

Powered by Labrador CMS