En ny forskningsrapport viser at ansatte i skolen vil ha mer fokus på utvikling og tilstedeværelse.

Lærere vil ha mer utvikling og mindre drift

En ny forskningsrapport fra Norges arktiske universitet (UiT) viser at ansatte i skolen ønsker ledere som er tettere på de ansatte, mer pedagogisk ledelse og utvikling av skolen.

- Vi har tidligere spurt skolelederne om hva de synes er viktige oppgaver og hva de ønsker å prioritere. I lys av dette er det interessant å se hvordan andre ansatte i skolen svarer på de samme spørsmålene. Det viser seg at lærere og andre yrkesgrupper er ganske enige med lederne sine, uttaler forbundsleder i Skolelederforbundet, Stig Johannessen.

Det har vært vanlig å anta at lærerne ønsker mest mulig autonomi. Denne rapporten viser imidlertid at de ønsker tettere oppfølging og samhandling om egen og fellesskapets utvikling.

Forbundsleder Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

Rekrutteringskrise blant skoleledere

Rapporten viser også at det er stor forskjell på det ledere og ansatte er enige om at lederne skal bruke tiden sin på, og hva de faktisk gjør.

- Både ledere og andre ansatte ønsker mindre drift og mer utvikling. Dessuten ønsker de at leder tar mer ansvar for den pedagogiske ledelsen og følger opp de ansatte. Dette sammenfaller med hva våre medlemmer forteller, sier Johannessen.

Han påpeker at misforholdet mellom ønsket og faktisk tidsbruk nok er del av forklaringen på den pågående rekrutteringskrisen blant skoleledere.

- Skoleledere er som alle andre arbeidstakere. Hvis de ikke blir motivert av arbeidsoppgavene sine, så kan det hende de ser seg om etter andre oppgaver. Det er det vi nå ser.

Undersøkelsen og rapporten er ført i pennen av professor Rudi Kirkhaug ved UIT på oppdrag for Skolelederforbundet.

(Skolelederforbundet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS