Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

- Langt igjen til normal drift

Handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke advarer mot å friskmelde norsk næringsliv.

Virke mener det fortsatt er fare for langsiktige skadevirkninger på norsk økonomi og sysselsetting. Regjeringens forslag tar oss i riktig retning, men vi må ikke glemme de mest kriserammede delene av næringslivet.

Skapes feil opplevelse

- Nå starter jobben med å flytte virksomheter over fra respirator, til rehabilitering. At regjeringen kommer med tiltak for privat vekst, byggenæringen og grønn omstilling er bra, men regjeringen burde satset mer på sirkulærøkonomi og grønne jobber i handels- og tjenestenæringen. Men Virke er bekymret for at det nå skapes en opplevelse av at alt går bra – det er fortsatt langt igjen til lønnsomhet og normal drift for veldig mange. To av tre virksomheter i handels- og tjenestenæringen tror ikke aktivitetsnivået er tilbake som før krisen før ved utgangen av året, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Virke er lyttet til

- Grepet med lønnstilskudd er viktig for å hjelpe i gang virksomhetene som har mulighet til noe drift– dette har Virke vært en pådriver for. Fire av ti av våre medlemmer sier de har oppgaver som de permitterte kan gå i gang med. Men for mange, som i reiselivet, vil dette ikke hjelpe nok, sier Kristensen.

Kompensasjonsordningen forlenges til og med august, men i nedtrappet form.

To tanker samtidig

- En forlengelse av ordningen er viktig. Vi må ha to tanker i hodet: Lønnstilskuddsordningen skal hjelpe de som har hodet over vannet til å komme i gang. Men noen vil ikke ha muligheter til å øke omsetningen vesentlig i tiden fremover på grunn av myndighetenes restriksjoner og ettervirkningene av disse, for eksempel i reiseliv og kultur. Og noen er fortsatt pålagt stengt av myndighetene, som treningssentre og de som lager større arrangementer. Derfor er det viktig at kompensasjonsordningen ikke strupes for raskt. De ekstra bevilgningene til reiselivet og reduksjon i formueskatt vil hjelpe, men ikke sikre friskmelding så lenge det ikke finnes et marked, sier Kristensen.

(Virke/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS