(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Nedgang i skatteinnbetalinger

Det ble betalt inn 796 milliarder kroner i skatt i Norge i 2015. Det er 44 milliarder, eller 5,2 prosent mindre enn året før.

Publisert

Nedgangen i de samlede skatteinnbetalinger skyldes i hovedsak lavere innbetaleringer av skatt på utvinning av petroleum. I 2015 ble det betalt inn 104 milliarder kroner i petroleumsskatt, og det er 66 milliarder mindre enn i 2014 melder SSB.

Lavere skatt på formue og inntekt

Innbetalinger av ordinær skatt på formue og inntekt til staten var på 29 milliarder kroner i 2015. Dette er en reduksjon på 6,5 prosent fra året før. Det ble betalt inn 208 milliarder kroner i fellesskatt til staten i 2015, og det er en økning 1,5 prosent fra 2014.

Den lave veksten i fellesskatt skyldes en reduksjon i innbetalinger fra upersonlige skatteytere på om lag 6 milliarder kroner. Til sammen økte skatteinnbetalingene til staten (utenom petroleumsskatt) med 0,5 prosent fra 2014 til 2015.

Økte innbetalinger til kommunene og folketrygda

Innbetalinger til kommuneforvaltninga økte med 5,8 prosent til 166 milliarder kroner i 2015. Kommuneskatt utgjorde 136 milliarder av denne summen, og fylkesskatt utgjorde 29 milliarder kroner. Disse innbetalingene økte med henholdsvis 7,5 og 1,5 milliarder kroner.

Innbetalinger til folketrygden var på 288 milliarder kroner i 2015. Dette er 15 milliarder mer enn året før.

Powered by Labrador CMS